hits

Connie go home!

kommentarer 2 kommentarer

I dag kommer EUs klimakommissær Connie Hedegaard til Oslo. Jeg lurer på hvorfor hun tar seg tid til det. For det er det ingen verdens grunn til. I stedet bør hun besøke kollegaer i Grenada, Fiji og Maldivene - og ta de med til Washington og Beijing. 

Behov for global avtale

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har invitert EUs klimakommissær Connie Hedegaard som hovedinnleder på seminaret "Ny klimaavtale for en verden i endring". Det er svært viktig at vi får på plass en avtale om kutt av klimagasser som gjelder for både rike og fattige land. Per i dag er det bare EU-landene pluss Norge og Australia som har gått inn for å forlenge løfte om utslippskutt fra 2012 frem til 2020. Det vil si kun 14 % av globale klimagassutslipp. Av de andre landene som var en del av Kyoto-avtalen om kutt i utslipp frem til 2012, har Canada, Japan, New Zealand og Russland alle hoppet av. De gir simpelthen beng. USA var aldri en del av avtalen - heller ikke Kina, som i 2012 gikk forbi USA som verdens største klimaforurenser og Sverige i utslipp per innbygger. 

Gammel og ny suverenitet

Problemet er at Kyoto-avtalen er en FN-avtale, som bygger på det gamle utdaterte prinsippet om suverenitet - at ingen skal kunne bestemme over andre, slik det ble meislet ned i FNs grunnlov etter andre verdenskrig. Dermed kan land hoppe av når de vil.

EU-samarbeidet har tatt konsekvensene av at verden ikke kan komme videre om man tviholder på prinsippet om nasjonal suverenitet.  Den må deles skal man klare å takle felles utfordringer. Det betyr flertallsavgjørelser og rettslige konsekvenser for de som bryter avtalen. Ikke bare kjeft, men mult.

EU som drivkraft

EU-samarbeidet har satt seg som mål å redusere klimagassutslipp med 80-95 % innen 2050. Det vil si at energisektoren skal fullstendig avkarboniseres innen de neste 37 årene. Veien frem til et klimagassfritt Europa diskuteres nå mellom EU-landene for fullt. Vår hjemlige regjering er mest opptatt av at EU-landene skal skifte fra kull til gass for å redusere utslippene. Det er både trist og urealistisk. Trist fordi gass reduserer men ikke eliminerer utslippene. Og urealistisk fordi en slik overgang vil gjøre mange land, som for eksempel Polen, avhengig av å importere russisk gass. Det gir det gamle uttrykket heller død enn rød ny mening.  

Norges rolle

Norges beste bidrag til EU og verden vil være å sørge for at vi foretar hjemlige utslippsreduksjoner - til eksempel for andre - og at vi legger til rette for norsk fornybar strøm som kan bidra til  utfasing av Europas kullkraftverk. Det vil bl.a. si flere kabler til Europa.

Regionenes verden

Nå må EU bygge politiske allianser som kan utøve press på Washington og Beijing. Og Connie Hedegaard kan gamet.  Under de forrige FN-forhandlingene dannet hun strategisk allianse med de små øy-statene - som i FN-sammenheng nyter stor anseelse. Kina rørte på seg og USA ble isolert og risikerte å bli stående igjen som svarteper. Dermed kom alle frem til forhandlingsbordet.

Skal vi ha mulighet til å oppnå enighet om en global avtale i 2015 er det derfor helt andre steder Connie Hedegaard burde reise til og helt andre mennesker hun burde snakke med.

 

2 kommentarer

Per Erik Härdig

07.03.2013 kl.11:22

Kyoto-avtalen eller Kyoto-protokollen er bare tull.

I avtalen forplikter Norge seg å redusere klimautslippene men i realiteten øker man den ved å «kjøpe» seg klimakvoter fra fattige land for deretter å trekke dette ifra på egen kvote.

Sett deg ned å se gjennom Erling Borgens dokumentar Oppgjørets Time som var sendt på NRK2 for en tid tilbake så kan du kommentere og si din mening.

http://tv.nrk.no/serie/oppgjoerets-time/kmte30007110/sesong-1/episode-1

Thor Alexander

07.03.2013 kl.16:46

Å frata ett land sin suverenitet er å frivillig inngå til diktatur. Det er en forferdelig dårlig løsning. Globalistenes største ønske er nettopp dette. Fjerne demokrati og nasjonalstaten så folket ikke lengre kan endre eller bestemme noen ting. Og når man kommer til "klimaproblemene" som jeg enda ikke ser noen tegn til overhode så kan du jo spørre deg: "Er det bedre å utsette noe som er uunngåelig med noen tiår, kanskje noen hundre år ved å forkrøple økonomi og demokrati, eller er det bedre å bare forberede samfunnene på endringer som vil komme uansett om mennesker driver det eller ei?".

Skriv en ny kommentar