hits

Borten Moes uvirkelige verden

I Aftenposten onsdag 3. april utbroderer olje- og energiminister Ola Borten Moe sin manglende forstelse p hvordan internasjonalt samarbeid fungerer i dag. Hans fornektelse av EUs rolle i Arktis og fremstilling om at EU trenger norsk gass for gjenvinne konkurransedyktighet er bde naiv og farlig for norske langsiktige interesser.

Borten Moe hevder at EUs miljkomit, (som ikke eksisterer), fremmet forslag om moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis ? noe han mener bygger p omfattende mangel p kunnskap. Forslaget ble fremmet og vedtatt i Europaparlamentets miljkomit, men senere nedstemt i plenum i forbindelse med behandling av EUs nye direktiv for offshore sikkerhet. Direktivet inneholder derimot direkte henvisning til de ekstremt srbare forholdene i Arktis og behovet for egne tiltak, i trd med Bellonas innspill til debatten i Europaparlamentet. Det er riktig at EU ikke har noen jurisdiksjon i Arktis. Men det er tre utviklingstrekk som ser ut til ha gtt olje- og energiministeren hus forbi:

1. EU-samarbeidet setter krav til leverandrer av tjenester og varer til det indre marked. Krav til kvalitet, sikkerhet og klimagassutslipp for sjtransport, flytrafikk og petroleumsprodukter er noen eksempler p hvor EU-landene i dag setter betingelser for aktrer fra hele verden. Skal skip i Arktis tvinges til g p naturgass vil et EU-krav for skip som ankommer havner i EU vre mest effektivt. Kina og USA gjr det samme p mange omrder og i langt strre grad enn EU. De gjr det fordi de har markedsmakt og fordi multilaterale regelverk som den internasjonale havretten og verdens handelsorganisasjon verken fungerer, respekteres eller har den ndvendige hndhevelseskraften som trengs. Det tok tjuefem r fremforhandle havretten som fortsatt ikke er ratifisert av USA. Det er p dette grunnlaget Bellona setter sprsmlstegn ved regjeringens ensidige fokus p havretten og nsker en debatt om bruk av andre komplementerende internasjonale fora.

2. Borten Moe tar feil nr han hevder at EUs konkurransekraft er avhengig av tilgang p norsk gass fra Arktis. Norsk gass str for en fjerdedel av EU-landenes import. Resten kommer fra uplitelige og ustabile regimer slik konflikten mellom Russland og Ukraina flere ganger har vist. Gassfra Norge og Russland er svrt kostbar. Den varierer sterkt i pris, til stor irritasjon og skade for EUs nringsliv og strmkunder. kt importavhengighet av gass er bde konomisk krisefremmende og politisk uklokt. Bare i 2009 importerte EU-landene olje og gass for 650 milliarder euro tilvarende 5 prosent av EUs bruttonasjonalprodukt, og bidro dermed sterkt til forverre den konomiske krisen.

3. EU-landene er godt i gang med legge om produksjon og forsyning av energi. Etter mlsetningen om 20 prosent reduksjon i klimagasser i 2020, la Europakommisjonen nylig frem forslag om 40 prosent reduksjon innen 2030, med ytterligere ti prosents kning i forbruk av fornybar kraft (som ogs vil gjres gjeldende for Norge). Det europeiske rd vedtok allerede i februar 2011 at EU-landene skal avkarboniseres innen 2050. Satsing p utbygging og eksport av norsk fornybarkraft til EU-landene vil derfor vre mer lnnsomt for mte EUs kende behov for ren energi.

Dette er virkeligheten som Ola Borten Moe og regjeringen m forholde seg til. De br lre seg se det europeiske perspektivet ? og ikke bare ut i fra hva som gagner han selv og Norge best n. Det kan koste oss dyrt i framtiden.

4 kommentarer

Har Norge kraft eksportere?

Total kraftbaalanse for Norge de siste 10 rene viser at nettoeksporten er tilnrmet null. Hvor skal eksporten komme fra? Sertifikatkraft?

Det forventes stor produksjon av serifikatkraft(subsidieert kraft) frem mot 2020, men kanskje ikke s mye som kalkulert. Blir den kte produksjonen stor nok til dekke kningen i kraftbehovet(befolkningskning+EUs fornybarhetsdirektiv) hos oss selv? HH

Pl Frisvold oppgir ingen tall nr han skriver om energialternativer. Det br han gjre. Gassprisene i Europa er ca 20 re pr kilowattime (kilde Eurostat), mens produksjonspris av ny fornybar kraft i Norge (vindmller) er 50-60 re pr kilowattime (kilde SSB). Jeg vil oppfordre Frisvold til svare p flgende sprsml: Tror han virkelig at det er realistisk at EU i en krisetid vil betale mer enn dobbelt pris pr kwh for norsk strm sammenliknet med gass?

Vi har kraft eksportere. Tja foresten kanskje ikke. Leste dere den artikkelen om at Gardermoen varmes opp av kloakk istedet for elektrisitet. Tenkte p den som et flott alternativ for mange store kontorbygg og blokker.

Men s kommer dette med el-biler inn og spiser opp besparelsen.

Norsk eksport av gass til EU er 10 ganger s stor som den totale norske produksjon av energi fra fornybare kilder. Det er nok derfor heller Frisvold, og ikke Borten Moe, som lever i en "uvirkelig verden". En storstilt utbygging av vindkraft med forml eksportere til EU, vil vre meningsls, fordi ca 10 % av energien tapes underveis og strmmen derfor blir tilsvarende dyrere enn vindkraft produsert i EU.

Skriv en ny kommentar