hits

Ny regjering - ny europapolitikk?

kommentarer 22 kommentarer

Åtte år med de EU-fobiske partiene SV og SP i regjering har skadet Norges forhold til EU. Fra et høyt og prisverdig ambisjonsnivå om en aktiv europapolitikk har regjeringen de siste årene resignert ved å satse på å  utnytte ?handlingsrommet? hvor strategien går utpå å trenere og kverulere for å holde oss lengst mulig unna EU-samarbeidet.

Norges forhold til EU bygger på å holde tritt med utviklingen av nye samarbeidsområder, delta i nye EU-organer og automatisk ta inn ny lovgivning. Dette har dagens regjeringen bevisst motarbeidet. 

Nei til nye samarbeidsområder:                                         

Etter at finanskrisen slo inn for fullt i 2008 har EU-samarbeidet fremforhandlet et omfattende regelverk for banker, forsikringsselskaper og finansinstitusjoner. Regelverket strammer inn muligheter for spekulering, sammenblanding av virksomhet og bonusordninger. Brussel blir ansvarlig for overvåking og gjennomføring av regelverket, en ansvarsoverføringen regjeringen motsetter seg fordi de mener det strider mot grunnloven.  Det svekker muligheten til å delta i EUs nye bankunion.

Ressursforvaltning av marine områder og kyststrøk er et område Norge med Europas lengste kystlinje har bred erfaring på. Vi deltok aktivt i utarbeidelsen av Kommisjonens maritime grønnboken og de politiske initiativene deretter. Men da EU-samarbeidet kom frem til et direktiv for helhetlig forvaltning, la Regjeringen ned veto, en situasjon EUs utenrikstjeneste nylig påpekte ikke er holdbar.

Likeledes for sikkerhetsregler for offshorevirksomhet på sokkelen. Her viser Regjeringen sin manglende forståelse på hvordan EU-samarbeidet fungerer. Fordi Norge er best i verden og har lang erfaring har vi ingenting å hente, sies det. Det er nettopp fordi vi er ledende at vårt nasjonale regelverk skal bidra til å løfte andres, samt stramme inn områder vi er sårbare på.

Nei til nye EU-institusjoner:

Etter årelange forhandlinger med utallige juridiske utredninger godtok regjeringen Mattilsynet og Luftfartstilsynets deltakelse sine europeiske paraplyorganisasjoner. Deltakelse i nye organer for regulering av telekommunikasjon, finans- og elektrisitetsmarkeder, strittes det fortsatt i mot fordi det skal være i strid med grunnloven.

Nei til nye regler:

Et hundretalls nye direktiver ligger nå på vent og holdes i praksis utenfor avtalen. Mye prestisje ble nedlagt i veto mot postdirektivet, dog til liten nytte da EUs utenrikstjeneste så langt valgte å overse det hele. Nå har situasjonen endret seg fordi omfanget er blitt uakseptabelt høyt. I tillegg har britenes debatt om EU-tilknytning og forestående folkeavstemning ført til at EU-landene vil være ekstra påpasselig med at EØS-avtalen forpliktelser etterleves til punkt og prikke.

Tid for ny politikk!

Hva kan en ny og mer EU-vennlig Regjering gjøre? Svaret ligger i å snu dagens politikk på hodet.  Norges reelle handlingsrom ligger i å være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner i Europa. En medspiller, ikke motspiller. Først må regjeringen mobilisere til samarbeid mellom forvaltning, næringsliv og sivile samfunn for å utvikle nasjonale strategier. For på utsiden av EU kan vi ikke sitte på hver vår tue og vente med skrekk og gru på hva som kommer. Dette forutsetter etablering av nye arenaer og økonomisk støtte til de som vil delta. Dernest må vi bli bedre til å sette våre interesser inn i europeisk politisk sammenheng: Fra dagens fokus på hva Norge er for eller i mot, og hva som gavner oss selv best, må vi bli bedre til å bidra til europeisk tankegods om hvordan EU-samarbeidet kan bidra til å takle problemstillingene. Da må regjeringen signalisere at EU-samarbeidet er en del av løsningen, ikke en permanent trussel mot gamle utdaterte prinsipper om nasjonal suverenitet.

 

 

22 kommentarer

ærlig talt!

12.08.2013 kl.16:05

ærlig talt, det siste vi bør gjøre er og bli medlemmer i gjeldsunionen eu.

meningsmålinger i de fleste medlemsstatene i eu viser at folket vil ut frankrike,storbritannia,spania og nederland blant annet.

tyske politikere er livredde for og ha en avstemning om fortsatt medlemskap eller avstemming om eu-grunnloven ettersom de vet at folket ville stemt nei til grunnlov og nei til fortsatt medlemskap. hadde de sør-europeiske landene vært utenfor eu så ville de aldri ha fått tatt opp så mye lån som de har gjort ergo så ville de nå ikke hatt noen enorm gjeld som aldri kan betales tilbake. De borgerlige partiene i Norge bør lytte til befolkningen som har sagt nei 2 ganger og befolkningen i Norge er lei mer lover og regler, byråkrati, sosialdumping og massiv innvandring og kriminalitet (2 av 3 av de innsatte i norske fengsler er utlendinger) min løsning er som følger: avstemning om eøs avtalen og hvis folket sier nei så gjør vi som sveits har snakket om at vi forhandler frem en frihandelsavtale slik at vi bedre kan styre oss selv som vi har kjempet for i flere hundre år og i tillegg kriget for under 2 verdenskrig ,halleluja;)

bamsen yo

12.08.2013 kl.16:07

hvorfor bli medlem når vi gjør det så bra utenfor denne smørja

johan the baptist

12.08.2013 kl.16:11

Dette minner meg om studietiden når det var en som absolutt ville bli våre venner og betalte hele barregningen vår og ble fattiglus og venneløs til slutt ,hehe;)

hilde øvrevold

12.08.2013 kl.16:12

innfør grensekontroll NÅÅÅÅÅÅ!!!

neineinei

12.08.2013 kl.16:14

Tyrkia vil inn i eu med 80 millioner muslimer på vandring ikke rart Tyskland med sine 2,8 millioner gjestearbeidere river seg i håret.

henrik syvertsen

12.08.2013 kl.16:16

merkelig at alle APe folk bor i oslo vest samtidig som velgerskaren dems bor i oslo øst...

hjelpe jøss

12.08.2013 kl.16:17

vil du inn i eu?? de fleste som er medlemmer vil jo ut...

HALLOOO!

12.08.2013 kl.16:23

kjære Paal frisvold, det første kroatia gjorde når de ble medlemmer for noen måneder siden var og be om økonomisk bistand fra eu systemet!

kan ikke forstå hvorfor noen i norge frivillig vil bli gjeldsslaver det er da ikke konservativ økonomi.

steve mcleon

12.08.2013 kl.16:31

hva er grunnen til tories(konservative parti) i Storbritannia vil ut samtidig som partiet Høyre i norge vil inn??

baltazar

12.08.2013 kl.16:51

Har Norge noen gang hatt noe igjen for å sammerbeide med Europeeiske land? Til alle tider har det norske folk blitt loppet for verdier gjennom at en liten elite har fått tilfredstilt sine særinteresser. Vi så det i hanseatertiden, i dansketiden og svensketiden. Til og med under siste krig fantes det en elite som tjente seg rike på "sammarbeidet med europa". Det var aldri vanskelig å overbevise dem. Men vanige folk har alltid tapt. Og det er grunne til at EU gjør alt de kan for å få norge i sin makt. Som å stjele sukkertøy fra barn.

Hans

13.08.2013 kl.13:00

På tide å ta tilbake vår selvråderett. Handelsavtale er det eneste vi trenger, med hele verden. Befri Europa fra EU, Euro og Schengen.

Bernhard Næss

13.08.2013 kl.17:29

Norge styres av sosialister som skal gjøre alle like via skattesystemet og NAV.

Hvorfor ønsker befolkningen i praksis ulikheter i denne saken? Grådighet??

Bjørn

13.08.2013 kl.19:05

Merkelige synspunkter.

På hva måte er Norges forhold til EU skadet?

Og hvordan kan man tro at handlingsrommet vil øke ved at man fraskriver seg en god del av selvråderetten?

Og hva mener Frisvold med "sitte på hver vår tue med skrekk og gru å se hva som kommer"? Her var det mange setninger uten substans. Frisvold fremstår som en klassisk selvutnevnt ekspert på alt fra Norsk politikk til Klima og Energi, spør du meg.

Roald Bentzen

13.08.2013 kl.21:49

Det er stor innsats her blant kommentarene om hva det har og vil kost Norge å jobbe tettere mot EU-landene. Men ingen er særlig opptatt av det vi får igjen av markedtilgang o.a. av ymse slag. En rapport som ble framlagt tidligere i år konkluderte med at nettoutbyttet (det er jo det som virkelig teller) var svært positivt. Personlig er jeg mest opptatt av alle de lovene og forordningene vi har måttet akseptere som EØS-medlem. Jeg tør ikke tenke på hvordan det ville sett ut her med 8 år i "kommunismus" om ikke noen utenfor hadde holdt oss i ørene.

Baltazar

16.08.2013 kl.11:43

Når det gjelder norsk eksport så er dette praktisk talt bare råverer som selges på verdensmarkedet. Vi selger råvarer og importerer industriprodukter. Med EU er det motsatt. De importerer råvarer og selger industriprodukter. Ikke rart at de ønsker seg fri tilgang til norske råvarer. De vil ha frihet til å pumpe opp olje og gass, frihet til å tømme havet for fisk, frihet til å bygge kraftverk osv osv. De vil tjene penger og vanlige norske borgere vil stå igjen som de store taperne. Slik har det alltid vært.

Nicole

16.08.2013 kl.21:04

Paal Frisvold kanskje du skal reflektere litt over det betydelige demokratiske underskuddet som ligger bak EØS avtalen og ikke minst EMK. Det viktigste prinsippet er ikke nasjonal suverenitet men demokratisk innflytelse over spørsmål om nasjonal suverenitet. Slik det har vært hittil sitter det en broiler generasjon av politikere og bestemmer over vår suverenitet basert på ideologi fremfor demokrati.

uglen

18.08.2013 kl.10:05

"Demokratisk underskudd"?

Spørsmålet om demokrati er vel et tilbakelagt stadium i diskusjonen. Tror ingen lenger forbinder EU med demokrati. Tror ikke EU-eliten prøver å fremstille det slik selv heller. I praksis er EU's politiske system ganske likt det man hadde i Sovjet.

Aksepten av at EU-direktiver #påbud fra EU# skal styre Norge er i virkeligheten en aksept av at den norske demokratiske nasjonalstaten skal bygges ned.

Trygve Monsen

21.08.2013 kl.10:02

Takk, Paal

Utrolig viktig det du påpeker. Norge er langt på vei blitt en motspiller, ikke en medspiller.

Jeg innrømmer at jeg har resignert når det gjelder å få Norge inn i et forpliktende samarbeid med EU. Og jeg blir ikke mer oppstempt når jeg ser mange av innleggene før meg.

Vi får håpe at f.eks. en miljøkrise av skikkelig format dukker opp. Da våkner kanskje flere i Norge og ser at EU viser handlekraft. Og hva skjer hvis norsk eksport av gass til EU reduseres? Eller at kjøperne av norsk gass forlanger lavere priser?

Vel, jeg stemte Ap enda en gang, men jeg har med noe i kveldsbønnen om at jeg ikke vil ha med Sp i en eventuell ny regjering.

Ann Tove Buklev

25.08.2013 kl.13:54

Nå er det heldigvis befolkningen som skal avgjøre om Norge skal bli medlem i EU og ikke noen selvutvalgte som tror seg som baroner av Norge. Norge skal aldri inn i EU, det er landssvikeri som foregår over hodene på folk med denne snikinnføringen med alle direktivene til denne organisasjonen som er globalistenes våte drøm om en ny verden uten landegrenser hvor de selv skal sitte som führere og herske over Europas befolkning i utvalgtes plasser og spise kirsebær med makten. Nei, til Bilderbergere og New World Order.

Uglen

31.08.2013 kl.20:22

Jeg tror du er en gjennomsnittlig EU-tilhenger Trygve Monsen.

Dine argumenter bygger på følelsesmessig tolkning av propaganda. EU's kjøp av gass, og hva de betaler for den, har ingen ting EU-medlemskap å gjøre. Gass kjøpes og selges på verdensmarkedet. Når det gjelder levering i rør har EØS-avtalen påført Norge store tap pga lovpålagte begrensninger i forhandlingsmuligheten og råderetten over rørene. Det hadde vært enda værre med EU-medlemskap.

Hva som vil skje hvis det oppstår kriser vet vi. De hadde en fiskerikrise i EU for en del år siden. EU-fiskere hadde tømt sine egne farevann. For å berge fiskeriflåten krevde de fri tilgang til Norske farevann.

Noen tror at EU er en koselig klubb hvor alle tar vare på hverandre. Saken er at hele EU er en kynisk spill hvor alle sloss for å mele sin egen kake mest mulig.

Norges gigantiske problem er at fri flyt av varer, arbeidskraft og penger vil tvinge frem en harmonisering av lønninger, avgifter og offentilg forbruk i hele EU/EØS-området. Men den norske statens forbruk vil dette ende med katastrofe. Det er ikke tilfeldig at norge oversvømmes av østeuropeere. I Polen kan man leve for 4000 kr i måneden. I Norge kan de tjene det seksdobbelte. Bærekraftig utvikling???

Når Ola Nordmann har blitt tvunget ned på et gjennomsnittlig europeisk lønnsnivå og så med denne lønnen skal finansiere den norske statens gigantiske pengeforbruk gjennom skatter og avgifter vil EU-motstanden bli VIRKELIG stor. Og med det mener jeg VIRKELIG STOR.

S.O. Tislevoll

10.09.2013 kl.19:33

Håper at ikke Høyre starter med landssvik- politikk nå igjen (ja til EU politikk), har fått mer enn nok av slikt. Jeg stemte Nei til EU sist, og er stolt av at mitt land klarte å holde seg borte fra svineriet. Oppfordrer alle som er for EU å flytte til ett slikt land, så kan vi andre få være i fred.

IngarH

12.09.2013 kl.12:17

Ny regjering har ikke fått noe mandat til å føre Norge lenger inn i EU. Så dumme er de vel heller ikke, hvis de har tenkt å sitte 4 år. Jeg tror ny regjering, ikke endrer noe vesentlig på europa-politikken. En rekke eu-direktiver er rent ubrukelige og formålsløse for vår del. Jeg tror også de utsetter oljeleting i nord. Norge har ikke noe innflytelse, om vi er inne i EU eller om vi er utenfor, til det er vi for små. Så langt har vi klart oss utenfor, delvis på grunn av oljeboblen.

Skriv en ny kommentar