hits

EU-samarbeidets lobbyregister

kommentarer 2 kommentarer

I EU er et eget regelverk for å drive lobbyvirksomhet nedfelt i 'Transparency Register.'(http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=en) Alle aktører, dvs bedrifter, organisasjoner og foreninger, også lokale myndigheter, utenom de som har diplomatisk status, må registrere seg her. Jeg skriver må ? selv om det riktig nok ikke er juridisk påkrevet, enda, noe mange peker på som en svakhet. La meg komme tilbake til det. La oss først å se på hvordan det fungerer i praksis. 

Krav til informasjon

Etter at lobbyregisteret ble etablert i 2011 er det registrert over 5500 selskaper. Det er mye. Hvert selskap må oppgi

·      - hvem, ved navn, de opptrer for,

·      - hvor stor del av omsetningen kunden representerer,

·      - navn på ansatte som driver lobbyvirksomhet overfor EU-institusjonene,

·      - om de mottar økonomisk støtte fra noen av EU-institusjonene.

·      - vandelsattest fra politi.
Adgangskort

I Brussel er det brune adgangskortet til Europaparlamentet (EP) et alfa omega. Det gir oss adgang til Parlamentets bygg i Brussel, men også i Strasbourg ? hvor parlamentsmedlemmene  samles én uke hver måned for å fatte beslutninger i plenum. Som lobbyist er Strasbourguken et mekka fordi alle er tilstede og man kan lett få kontakt og møte med de man ønsker. Men det er i EPs sete i Brussel at politikken blir utviklet, forhandlet og i mange tilfeller vedtatt.

Hver gang en lobbyist oppsøker Europaparlamentet må man registrere seg i resepsjonen for å oppgi hvem man skal møte. Deretter kan man bevege seg fritt rundt i korridorer og komiteer.

Krav til registrering

Aktører som ikke er registrert i lobby-registeret har ikke anledning til å få adgangskort til Europaparlamentet. I mangel på obligatorisk registrering er dette det beste insentivet for å registrere seg i registeret.

I dag krever de aller fleste MEP-ene at bedriften de mottar, ikke bare kommunikasjonsbyrået som setter opp avtalen, men også selve oppdragsdriveren, må være registrert i lobbyregisteret.

Vi opplever at Kommisjonen i økende grad sjekker registeret før de svarer på henvendelser om møteforespørsler.

Så til mangel på tvungen registrering. Lobbyregisteret er relativt nytt, og selv om EP ønsker å være ledende på transparens, sjeler de til utviklingen i en del medlemsland. I Frankrike, Østerrike, Irland og Storbritannia foregår det nå en evaluering av eksisterende ordninger, hvor ingen enda har tvang.

I tillegg må EP også finne en balanse mellom transparens og overvåking. Når ordningen blir påkrevd stiller det seg en rekke spørsmål mht personvern og bedriftens strategi og konkurransesituasjon. Det vil også kunne medføre lange juridiske prosesser som kan ta tid og føre til at regelverket blir utvannet og kan lettere unnslippes.

Inspirasjon til vår hjemlige debatt

EUs lobbyregister er også en del av flere tiltak for å øke tilgangen til EUs beslutningsprosesser uten å undergrave legitimiteten til institusjonene. Det er et ønske fra EUs medlemsland at det brede lag i samfunnet skal engasjere seg og ta en aktiv del i utviklingen av EUs politikk og regelverk. Da må det være ordnede forhold, men det må heller ikke ha motsatt virkning og bidra til å stenge folk ute og skyve viktige samtaler bort fra regulerte steder. I den balansegangen er EUs register et skritt i riktig retning og et eksempel til inspirasjon for debatten som pågår her hjemme nå.

 

 

 

2 kommentarer

Seifu Tsegaye

28.10.2013 kl.07:25

EU er egentlig Fransk-Tysk styret og er ikke et samarbeidsorgan.Bevegelsen for Fransk-Tysk styrt Norge som Frisvold leder gir et galt bilde og beskrivelse.

Dreifys

01.11.2013 kl.08:54

Problemet med lobbyistene er at deres virksomhet er mer bassert på manipulasjon enn informasjon. Og historien viser vel at de fleste politikere i liten grad evner å beskytte seg mot manipulasjon. På samme måte som mange nettbrukere havner i "googlebobler" tror jeg mange politiske miljøer lever i "politiske bobler". Noe som lett kan utnyttes av manipulerende lobbyister. De kan rett og slett spille på politikernes begrensede virkelighetsforståelse.

Hvis jeg var diktator så skulle det kun tillates skriftelig informasjon som ble analysert av eksperter før politikerne fikk se det.

Skriv en ny kommentar