hits

EUs aha-opplevelse: Ruineres av norsk olje og gass

kommentarer 8 kommentarer

Den 22. januar neste år legger Europakommisjonen frem forslag til  EU-samarbeidets visjon og målsetninger for energi-, klima- og industripolitikk frem mot 2030.  Det er mellomstasjonen til 2050 hvor EU-landenes statsledere blitt enige om å redusere klimagassutslippet med 80-95 prosent jamført med nivået i 1990. 

Spørsmålene hele Europa stiller seg er derfor: Hvilke utslippsmål skal EU-landene sette seg for 2030? Og hvilke redskap skal de benytte for å nå dem?

Denne uken presenterte Europakommisjonens direktorat for Climate Action, belgieren Jos Delbeke, tenkningen rundt Kommisjonens forestående strategi i en stappfull sal hos "Center for European Policy Studies" i Brussel.

Interessant nok begynte ikke Delbeke presentasjonen med den tradisjonelle grafen om den foruroligende økningen i klimagassutslipp. I stedet la han vekt på noe helt annet: I 2011 brukte EU-landene 420 milliarder euro på import av fossilt brensel. Samtidig tjente EU-landene 400 milliarder euro på eksport av varer og tjenester. Hvert eneste år siden 2000 har utgifter til olje og gass fra land utenfor EU ligget adskillig høyere enn inntekter fra salget av produkter energien blir benyttet til.  Bare i 2009 brukte for eksempel Hellas ni prosent av bruttonasjonalproduktet på å importere fossilt brensel.

Skremmende handelsbalanse

Denne nye formen for handelsbalanse forteller oss tre ting:

  •    Import av olje og gass er hovedpulsåren i EU-landenes økonomi.   
  •    Betaling for olje og gass er i ferd med å ta kveletaket på landenes evne til å finansiere velferdsstaten.
  •    Fordi prisen på gass i Europa er tre-fire ganger så høy som i USA og Asia svekkes også konkurranseevnen til europeisk industri og bidrar til økt arbeidsledighet.  

Toppmøte om energipriser

Denne situasjonen vil nå Europakommisjonen få EU-landene ut av. Derfor organiseres et ekstraordinært toppmøte i februar 2014 med kun ett agendapunkt: Energipriser. 

Erstatte gass med fornybart

Europakommisjonens forestående strategi vil sørge for at EU-landene dreier pengebruken fra å kjøpe gass ute over til å produsere ren kraft hjemme. Derfor vil den annonserte strategien den 22. januar  ha følgende hovedelementer:

  • EU vil bygge opp under et sterkt prissignal ved å styrke handel med CO2-utslippskvoter (ETS). Det krever et nytt tak for utslippskutt. Mye tyder på at forslag fra Kommisjonens forslag vil ligge på 40 prosent innen 2030.
  • Forbruk og produksjon av fornybar energi må økes til 30 prosent. Her vil Kommisjonen åpne for større grad av fleksibilitet i henhold til landenes evner og forutsetninger.
  •  Strømnettet som bringer fornybar kraft til forbrukerne må bygges ut. Skal elektrisitet produsert fra vindkraft i Nordsjøen bringes til Tyskland på en vindstille dag, må de tyske støtteordningene gis til strømleverandører fra andre land.
  •  Gjennomføringsevnen for energieffektiviseringstiltak må økes. Det betyr mer pisk i form av økonomiske insentiver og juridisk bindende målsetninger.

 

Vi må legge om

Energirevolusjonen i Europa krever at Norge må legge en strategi. Det er riktig som Helge Lund nylig uttalte i Dagens Næringsliv: "Å snakke til europeiske politikere er som å snakke til veggen." Lunds og den forrige regjeringens retorikk om at Norge kan redde EU fra klimaendringer ved å bytte fra fra kull til gass er avleggs. Denne retorikken må byttes ut.  I stedet må vi fokusere på å legge til rette for markedsadgang for økt  norsk fornybar kraft til EU-landene. Det vil være et vinn-vinn-vinn: for EU, for klima og for Norge.

"European culture powered by Norwegian gas" står det på store reklameplakater fra Statoil på flyplasser i Europa. La oss håpe de blir fjernet før europeiske forbrukere finner ut at det er norsk gass som har bidratt til å ruinere dem.

 

8 kommentarer

Seifu

12.12.2013 kl.10:56

EU er egentlig Fransk-Tysk styret. Bevegelsen for Fransk-Tysk styrt Norge som Frisvold er en del av, ønsker at Norge skal altid følge og lyde styret. Frisvold anstrenger og bruker alle kanaler og midler for å selge Fransk-Tysk styret til Nordmenn. For eksempel har bevegelsen misbrukt Nobelprisen for inneriks politiskformål (å selge styret til nordmenn). Men hans bevegelse har ikke lykktes å overbevise Nordmenn at Fransk-Tysk styrt Norge er bedre enn demokratisk og selvstyrt Norge.

Dongou

12.12.2013 kl.15:38

Jeg tror det er mye retorisk korrekt at klimaregnskapet kan tildels være av vikarierende art, men innholdet er jeg litt mer usikker på. Dette har et tidsperspektiv i og med at Norge (og England/ Scotland) vil se en reduksjon i produksjonen. Både olje og gass. EU vil derfor gjerne ha strøm fra Norge (også som buffer), så avhengigheten vil bare vris over fra fossil til fornybart. Spesielt da EU vil ikke klare å levere nok fornybar energi til internt bruk. Med forventet fremdrift og samtidig økning i energibehov vil det bare ikke kunne skje. Jeg tror rett og slett EU ser femti år fremover, men også har et realistisk bilde når de velger en skikkelig energimix (opsjoner), men Norge vil ha et liv som energileverandør også etter olje- og gass.

GH

12.12.2013 kl.15:39

Og hva så Frisvold. Hva i himmelens navn er du strever mot? At vi skal gi bort norsk natur til et herrefolk du har stått med bøyd nakke mot i all din tid. Kanskje på tide å interessere deg for ditt eget land. Men en ting skal du ha for; Å bruke så mye energi på noe så meningsløst er imponerende.

Kristian F

12.12.2013 kl.16:08

Hva hvis det rett og slett ikke lar seg gjøre å utvikle fornybar energiteknologi dit hen at det er lønnsomt da? Jeg mener at man må trekke skylappene ganske godt nedover øynene for å levne vindmøller og andre løsninger noe særlig håp. Vi har forsket ganske mye på dette de siste år, og man har riktignok satt igang utvikling av offshore vindmøllefelt, men lønnsomheten uten subsidier er fortsatt et hav unna å konkurrere med tradisjonelle energikilder.

I lengden hjelper det ikke å subsidiere grønn teknologi. Det vil ruinere de europeiske landene mye raskere enn norsk gass; det er helt sikkert. Det tyske "Energiewende" vil ende med fiasko akkurat som "månelandingen" til Stoltenberg.

MH

12.12.2013 kl.16:45

"?European culture powered by Norwegian gas? står det på store reklameplakater fra Statoil på flyplasser i Europa. La oss håpe de blir fjernet før europeiske forbrukere finner ut at det er norsk gass som har bidratt til å ruinere dem."

Ganske teit kommentar. Hadde ikke gass vært tilgjengelig på det europeiske markedet i dag, så hadde tilgangen på energi vært dårligere og prisene mye høyere.

Seifu

13.12.2013 kl.14:40

Frivolds politiske synspunkter ( å legge Norge under Fransk-Tysk styret og best tjene styret på denne måten) har et stort flertall i stortinget. Men dette er i motsetning til opinionen i folket som viser en sterk motstand mot styret. En betydleig del (70%) av folket ønsker ikke Fransk-Tysk styrt Norge. Den nye høyre dominerte regjeringen har ikke skjult sine motiver og satt i gang en mer underdanig politikk overfor Fransk-Tysk styret. Det virker som Frisvold er begeistret av Høyres så kallet `aktiv Europa politikk` som er egentlig ment til å bedre tjene Fransk-Tysk styret. Regjeringen trosser folket og går frem med egen politisk agenda. Men velgere har en makt (sine stemmer)for å straffe de som handler udemokratisk og trosser folket.

howhigh

13.12.2013 kl.22:17

:-)

Jon

16.12.2013 kl.22:45

"God nordmann" er ikke akkurat det første jeg tenker etter å ha lest dette.

Skriv en ny kommentar