hits

Arbeidsinnvandring redder Norge

kommentarer 53 kommentarer

Tidligere lederen for Senterungdommen, Sandra Borch, skriver på sin blogg her i Nettavisen at ″Norge er i ferd med å bli Europas trygdekontor.″ Kilden til utspillet er VG-artiklen om at syv tusen arbeidere fra sentral- og østeuropa har søkt om dagpenger i 2012.

Det høres mye ut. Men la oss ta en kikk på noen andre tall.

Europautredningen fra 2012 og FAFOs underliggende studier om ″Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft″, setter Borchs tall i en viktig sammenheng. I rapportene kommer det fram at i 2009 benyttet hele 35 prosent av alle norske bedrifter innen industri, hotell, restaurant, bygg- og anleggsnæringen seg av arbeidskraft fra de ti landene som kom med i EU i 2004. Innenfor verftsindustrien var tallet så høyt som 57 prosent og  for næringsmiddelindustrien var tallet 45 prosent mens for hotell og restaurantnæringen var det hele 48 prosent som kom fra de nye EU-landene. (Rapporten kan lastes ned her http://www.fafo.no/pub/rapp/20136/20136.pdf)

Mangel på arbeidskraft

I henhold til FAFO-rapporten oppgir 80 prosent av bedriftene mangel på arbeidskraft som årsak til at de hentet inn folk fra de nye EU-landene.

Kun 3 prosent oppgav at de ansatte øst-europeerne fordi kostnadene var lavere. Norsk industri ansetter så mye som 67 prosent av arbeidskraften fra Øst-Europa på faste vilkår. Dvs at de ikke hyres inn kun for å takle høysesonger. Arbeidsinnvandrere er  blitt en integrert del av det norske arbeidsmarkedet og det norske samfunnet.

Vi bør være takknemlige

Hva betyr dette? Jo at norsk økonomi og vi nordmenn bør være takknemlige for at sentral- og østeuropeere vil komme og jobbe hos oss. Vi bør ta vare på dem så godt vi kan. For hva ville konsekvensene være om de ikke kom til Norge?

For det første ville norsk økonomi blitt overopphetet pga av galopperende inflasjon. Årsaken er at mangel på arbeidskraft ville presset lønnsnivået skyhøyt fordi det ville blitt hard konkurranse om å tiltrekke nødvendig arbeidskraft. Deretter ville kostnadsnivået vårt skutt i været og konkurranseevnen dalt. Norges Bank ville måtte sette opp renten for å holde inflasjonen nede. Det ville igjen sendt kroneverdien til vers og gjort norsk industri enda mindre konkurransedyktig. Uten arbeidsinnvandring ville norsk økonomi ligget i ruiner.

Øst-Europa redder velferdsstaten

Vår velferdsstat er finansiert gjennom skatter og avgifter. Skatt på arbeidskraft representerer hovedbolken av statens inntekter. Hele trygdesystemet vårt er finansiert av skatt på arbeid. Slik sett står arbeidsinnvandrere for en vesentlig del av inntektene til staten og betalingen for de velferdsgodene alle som bor i Norge kan ha glede av.

Den norske økonomiske modellen er basert på at velferdsstaten verner de som jobber. Ikke bedriften eller arbeidsplassen. Når bedriftene går dukken, får folk som har mistet jobben trygd mens de leter etter ny jobb. Den trygden har de selv tjent inn ved å betale skatt. 

De som deltar i det norske arbeidslivet har alle de samme rettighetene. Enten familien deres bor i Kirkenes, Porsgrunn eller Krakow. Slik bør det også være.

 

 

53 kommentarer

Ole Hovengen

04.01.2014 kl.20:34

Har sjelden sett større rør i en blogg:

"For hva ville konsekvensene være om de (østeuropeere)ikke kom til Norge? For det første ville norsk økonomi blitt overopphetet pga av galopperende inflasjon..."

04.01.2014 kl.20:44

Veldig bra med arbeidsinnvandring fra Europa. Kutt all innvandring fra Midt-Østen og Nord-Afrika........

Bjørn Rasmussen

04.01.2014 kl.20:51

Det er i dag ca 170 000 personer på arbeidsavklaringspenger. De fleste av disse er langtidsarbidsledige og mange av dem kunne ha besatt de stillingen som idag besettes svensker, polakker og litauere. Disse har blitt presset ut fordi Stordalen og co foretrekker svensk ungdommer og polske hender istede for nordmenn med liten formelle kometetanse eller liten arbeidserfaring. Nå motar de trygd istede for å betale skatt. Samtidig har arbeidsinnvandringen medført en et kraftig press på boligmarkedet.

ØH

04.01.2014 kl.20:56

BS!

1: langt flere enn 3% velger utenlandsk arb.kraft. 20 doble, så er du nær!

2: ved å sysselsette egne borgere vil behovet være fjernet!

3: dette er noe som er satt i system for å integrere Norge i Europa utover hva vi allerede er!

Jarle Olav Steinhovden

04.01.2014 kl.21:13

..sett fra europa ja,..

sulisavisa

04.01.2014 kl.21:16

Arbeidsinnvandring kom til Sulis her er det jobb å få

Geir

04.01.2014 kl.21:17

Tror ikke litt høyere inflasjon hadde gjort så mye galt.

Marcus

04.01.2014 kl.21:18

Svada fra A-Å

04.01.2014 kl.21:19

Selfølgelig vil de komme å jobbe i Norge, de tjener jo en årsinntekt på en lønning. og de som jobber i finnmark betaler bare 30 prosent skatt også pluss de fleste har rotasjon 2 uker på, 3 av så de trenger ikke bruke en krone i Norge heller, firmaene betaler reisene helt til døren. Jobber selv med mange, og de lever som noen konger i landet sitt, kjører rundt i biler som den vanlige normann i gata kan bare drømme om, bygger seg hus som i Norge hadde kostet mellom 5 og 10 millioner! og ikke minst, de får barne trygd på barna som bor i hjemmlande. Så skal eg være takknemlig for det ?? Det e Nordmenn i firmaet mitt som blir permitert, mens polakkene blir. helt sykt spør du meg.

Jan Rune Wiik

04.01.2014 kl.21:20

les.... Sandra har kanskje et poeng...

http://www.aftenposten.no/meninger/--Hvorfor-forteller-ikke-mediene-hva-en-ikke-vestlig-innvandrer-koster-7204353.html#.UshsjXmMmvs

rene

04.01.2014 kl.21:26

Greit å få inn arbeidskraft som jobber og lever etter norske regler. Men få ut kriminelle og snyltere. Ikke rart vi blir rassistiske når en har naive politikere på storting og i komune.

Per Ove Husøy

04.01.2014 kl.21:26

Vi er i ferd med å nå toppen på to "bølger" samtidig: "Bolgprisbølgen" og "Økonomibølgen". Disse to er nok til stor grad avhengig av hverandre (flere mennesker trenger medfører flere boliger). Den gode økonomien gjør at vi "må" importere arbeidskraft. Problemet er at når økonomiboblen avtar /sprekker så er det det offentlige som må overta ansvaret IKKE bedriftene. Selv uten en slik sprekk er det jo bare hvis effektiviteten av importerte arbeidere er høyere enn vår, eller at de (fremover) vil fortsette å ha lavere lønn enn vår, at det vil lønne seg for oss som er her nå. Det er vel ingen indikasjoner på at dette er tilfelle(mer effektive), eller bør ønskes (en varig økonomisk underklasse). Skal det frie arbeidsmarkedet ikke ødelegge Norge må vi i hvertfall håpe at politikerne klarer å beskytte oss mot de potensielt enorme sosiale utgiftene vi kan få pga at (for)gode sosiale ordninger lekker ut av landet.

Kjetil

04.01.2014 kl.21:37

Hva med å gi jobb til nordmenn først? Jeg har sittet 17 år på skolebenken, men får ikke relevant jobb. Jeg går dermed hjemme og søker jobber på den 6 måneden. Over 70 jobber har jeg søkt på uten å få napp. Snakk om sløsing av ressurser.

Knut

04.01.2014 kl.21:39

Helt utrolig å lese hva folk slenger om seg av kommentarer og påstander.

Flyktninger og asylsøkere er ikke et tema i Frisvold blogg. Hans innlegg handler om de som er registrert som arbeidstakere i arbeidstakerregisteret og betaler skatt på lik linje med de som slenger om seg med diverse kommentarer. Der må man faktisk være registrert for å få blant annet ledighetstrygd samtidig som man må være registrert som skattebetaler i Norge.

Hvem skulle ha jobbet i byggebransjen i Norge?

Hvem skulle jobbet som servitører i Norge hvis vi ikke hadde utlendinger?

Tenk at en nordmann er permittert fra en stilling når det er en utlending som også jobber i samme bedrift - det er ironi fra min side.

Hvem skulle ha jobbet på sykehusene våre hvis vi ikke hadde utenlandske pleiere og leger?

Jeg syns vi nordmenn må skjerpe oss og være takknemlige for at noen tar det vanskelige valget og forlater sine hjemland og sitt sosiale nettverk for å komme å jobbe i Norge.

Trost

04.01.2014 kl.21:54

Re Knut

Hva gjør Ola Nordmann om dagene?

...og hvem gjorde jobbene fra 1945-1995?

Jan H.Pedersen

04.01.2014 kl.22:00

Det største problemet er vel heller alle som kommer til Norge for å jobbe får alle rettigheter til flere trygder etter et par dager. Og de tar med seg sine "rettigheter" når de reiser tilbake til hjemlandet. Der kan de leve i overflod på dagpenger,barnetrygd osv.En krone der tilsvarer kanskje 20 i deres land...eller mere.

Vi har ikke råd i det lange løp å utbetale slike summer uten at personen m/familie har bidratt til felleskassa først. Skal vi være takknemlig for dette?

Knut

04.01.2014 kl.22:24

Til Trost:

Vi jobber og står på som vi har gjort både før og etter 1945. Det er jo ikke slik at utlendingene kommer og "stjeler" jobber - vi mangler folk.

Så utlendinger som bidrar like mye til vårt fellesskap.

Til Jan H:

Vi skal være takknemlig for at noen kommer og gjør jobber som vi trenger å få utført.

Jeg regner med at du støtter da forslag om å redusere pensjonen til "norske" pensjonister som bor i utlandet og kun kommer hjem når de skal på sykehus?

Myrsnipa

04.01.2014 kl.22:35

Ja visste jeg det ikke? selvfølgelig måtte en slikt innlegg fra en AP mann komme som motsvar. Men noe som ikke er nevnt i innlegget når bedrifter ansetter utenlands arbeidskraft er alle disse tolkene som blir brukt og som koster samfunnet store beløp. Dette er også en sosial støtte som aldri blir nevnt. Norsk undervisning er ikke fulgt opp. Rød/grønn har ikke gjort jobben sin.

Eivind

04.01.2014 kl.22:43

Meget godt sagt Frisvold. Men, som jeg ser av noen av kommentarene her inne, så synes det som at det er bedre å kutte av seg foten enn å innrømme at man har skadet seg. At norske SUPERnasjonalistiske nordmenn ikke klarer å få innover seg at vi ikke kan leve uten EU, er meg en gåte. I samme tanke som: "Jeg vet at det var en mamma som fødte meg, men jeg liker det ikke"... eller noe sånt,. At euroen har problemer, og flere land med euro som betalingsmiddel, skal vel ikke hindre oss i å tenke strategisk fremover mot de neste 50-80 årene, eller...? Av og til skjemmes jeg over å måtte være medlevende nordmann med folk som ikke vet hvor Peking er, ikke har lest en eneste bok og knapt taler et annet språk enn det som blir brukt i nabolaget. Og så har de forbanned meg fått gitt fri stemmerett for kvinner (året 1913, 10 år FØR Sverige)? Av hvem? De som så Europa som sin inspirasjonskilde! Vi skal i år feire 200 år siden vår grunnlov kom seg til. Og var de som laget vår grunnlov bakstræverske null-nikser (flere bønder blant dem, husk det Senterpartiets tilhengere)? Nope. De ELSKET Europa, spesielt de franske frihetsidealene. Som i bunn og grunn er sementert i grunnmurens idealer om det moderne Europa, også kalt EU. Men i Norge finnes det ennå de som mener at "høyet smaker best hvis det komme fra min egen gard". Å være mot EU er for meg som det å mislike sin egen mor. Vi vet godt at hun kan være "vanskelig", men hun er min mor. Mot EU? Forstå det den som kan.

Jon Sommerland

04.01.2014 kl.23:06

Det finnes vel østeuropeere som har norsk lønn. men jeg vet ikke om noen.

Når et firma kan leie ut folk for under 300 kr timen, i en bransje hvor lønna er 220 kr timen + feriepenger,så sier det seg selv at enten får de ikke den lønna de skal ha, eller så snytes det på noe annet.Den minste betalingen de skulle ha vært leid ut for ,450 eks mva, så hadde kanskje regnestykket gått opp.Og da hadde kanskje en nordmann fått jobben i isteden, som kan språket?

L

04.01.2014 kl.23:28

Det er da vel for søren ikke mangel på arbeidskraft som gjør at norske bedrifter hyrer utlendinger for å gjøre jobbene.

Det er inntjening.

Det går masse mennesker på arbeidsavklaringspenger, og andre NAV støtteordninger som fint kunne gjort disse jobbene, men de koster såklart langt mer enn en person fra østeuropa.

"For hva ville konsekvensene være om de ikke kom til Norge?"

At nordmenn måtte begynt å jobbe selv.

Problemet er at vi fremdeles lever i en liten boble som kommer til å sprekke på grunn av den vanvittige åpningen av grensene som har skjedd de siste 5 årene.

Arbeidskraft flyter mye mer, og da kan ikke lille Norge fremdeles være en av verdens mest høytlønnede land samtidig som vi kan kjøpe arbeidskraft fra de mest lavtlønnede landene.

Likningen går ikke opp.

Så ja, Norge er faktisk på god vei til å bli Europas trygdekontor. Vi har høyere lønninger enn de andre landene, og vi har (relativt) åpne grenser, samt bedrifter som er villige til å benytte seg av den billige arbeidskraften, selv om det er en viss risiko for at de går på en smell hvis de får ettersyn.

Vi som forbrukere har også et ansvar. Ser med stor fryd på alle de som står "kjosfast" i diverse land nå fordi de la ut 17 kroner + avgifter for en flybillett og så er misfornøyde når de viser seg å være problemer med flyet. Vi gjør jo ikke annet enn å skyte oss selv (som nasjon og folk) i foten så lenge vi hele tiden fokuserer kun på det som er billigst.

"Du vil ha topp arbeidskraft, kvalitet, garantier, men samtidig betale 25 kroner timen for å renovere bygget ditt sier du?"

Sandra Borch satte halen på grisen.

At du ikke liker den får stå for din regning.

Men vi *er* Europas trygdekontor.

Kjell Erik Eilertsen

05.01.2014 kl.00:55

Var dette en analysebasert kommentar eller kun semantikk. Man kan bli fristet til å bruke karikatur-symbolikken til Knut Røed.

En strøm av ord og tall etterfulgt av en villet konklusjon.

Her kreves voksenopplæring.

Vi får ta fatt i dette til uken.

wgrd

05.01.2014 kl.01:32

"Norsk industri ansetter så mye som 67 prosent av arbeidskraften fra Øst-Europa på faste vilkår."

Men Paal da..

Er dette en observasjon av et symptom, en årsak, problem eller hva er det? Jeg tror: Det er en helt naturlig konsekvens av lovgivningen, så ikke prøv deg med at det er et bevis på det lykkelandet du har surret frem i hodet ditt.

Jon

05.01.2014 kl.02:15

I byggebransjen er det i snitt 50 konkurser i måneden i snitt og har vært det de siste 12 månedene. Desember i år var enda verre. 50 kan høres ut som et lite antall, men det er kjempehøyt.

Billig østeuropeisk arbeidskraft leies inn via utleiebyråer og ymes lugubre ordninger. Norske håndtverkere permitteres eller sies opp.

Samfunnsøkonomisk er det en katastrofe å la østeuropeerne ta jobben og la nordmenn bli NAV-klienter. På denne måten stopper Norge.

Dokumentasjon? Brønnøysundregisterne har en utmerket statistikk. Gjør hjemmeleksa di, kjære blogger!

Kåre

05.01.2014 kl.03:10

Feil. Prøv Igjen.

Anders

05.01.2014 kl.05:11

Dersom ikke et fåtall kapitalister som skriker etter billig arbeidskraft hadde fått viljen sin ville norsk økonomi vært styrt og strukturert ut fra vårt lands interesser. Det verste er at norske oljeindustri har hoppet på dette lyntoget - og ingen ser at skinnegangen stanser midt inne i fjellet mens toget ruser avgårde i full fart.

Dette er en enkel beskrivelse av Norges historie akkurat nå. Vårt land selges "på rot" - og det vil ikke gå mer enn noen få år før livremmen sitter så stramt hos etniske nordmenn at vi blir kvalt av den virkelighet som artikkelforfatteren her roper halleluja til !

S10an

05.01.2014 kl.07:24

Så lenge de inkompetente rødgrønne klarte å fylle på med folk i offentlig sektor og de blå er like inkompetente å påstår det ikke finnes for mange offentlig ansatte så kommer vi til å trenge arbeidsinnvandring.

Den dagen smellen kommer så må vi betale ut trygd til folk som bor i hele Europa og disse pengene kommer til å gå til privat forbruk der.

Hadde vår egen befolkning gått på trygd her hjemme så hadde pengene gått til privat forbruk her og om ikke annet holdt litt liv i handelsstanden vår.

John-Arild

05.01.2014 kl.07:55

At vi er økonomisk avhengig av arbeidsinnvandring, er imho en sannhet med modifikasjoner.. Det hadde nemlig ikke trengt å være slik.

En årsak til dette er at vi idag ikke jobber like mye som vi gjorde for 50 år siden - og timeantallet pr arbeider går stadig nedover. Samtidig som vi arbeider mindre, øker behovet for arbeidskraft, et behov som vi per idag løser ved å importere atbeidere fra andre land.

I tillegg har det norske samfunn (ift sammenlignbare land) et relativt stort misforhold mellom offentlig og privat sektor - et resultat av APs arbeidslivspolitikk etter krigen, og SÆRLIG etter finanskrisen på 80-tallet. For å holde arbeidsledigheten nede, har stadig flere mennesker blitt ansatt i offentlig sektor, selv om behovet egentlig ikke har vært til stede. Og som vi alle vet - når noen først har blitt ansatt i offentlig sektor, blir man ikke kvitt dem igjen.

Et tredje moment er at nordmenn har blitt mer kresne når de skal søke etter arbeid. Såkalte lavstatusjobber innen rengjøring, sjåføryrker og til dels manuelt arbeid generelt, blir valgt bort.

Arbeidsinnvandringen kunne altså med stor sannsynlighet vært unngått (i det minste redusert i omfang) om vi hadde jobbet mer selv, flyttet arbeidskraft fra offentlig til privat sektor og tatt de jobbene som var ledige, ikke bare de vi har lyst på.

En mann

05.01.2014 kl.08:28

Så lenge vi er bundet av EØS-reglene om fri bevegelse for arbeidskraft og Schengenavtalen, skjer det på EUs betingelser. Vi kunne utmerket godt ta imot så mye utenlandsk arbeidskraft som landet virkelig trengte, uten å være bundet av de reglene. Og vi kunne lettere holdt kriminelle og snyltere ute. Samtidig kunne vi begrenset trygdeeksporten. Vårt land med bare 5 mill innbyggere kan ikke være trygdekontor for 500 mill mennesker.

Vanligvis kritiserer de blå sløsing med trygdekroner, men ofte ikke i sammenheng med EØS/Schengen. Hadde de gjort det, ble motspørsmålet hvorfor ikke si opp Schengenavtalen og den delen av EØS-avtalen som tillater fri bevegelse av arbeidskraft. Det spørsmålet vil jo ikke EU-tilhengere ha.

Epkon

05.01.2014 kl.09:07

Jeg ser av kommentarfeltet her at mange ikke forstår de økonomiske forutsetningene for fedrelandet.

At arbeidsinnvandring fra Europa som vi snakker om her er nødvendig for å holde aktiviteten opp i Norge og for å finansiere velferdsstaten burde de fleste forstå. Denne kategorien innvandrere kommer hit for å jobbe i utlyste stillinger som nordmenn ikke velger i tilstrekkelig grad. At man som andre mottar ledighetstrygd når man blir ledig etter å ha jobbet og betalt både skatt og avgifter er en selvfølge.

Trygdemisbruk og snylting på offentlige ordninger er nok ikke mest utbredt hos arbeidsinnvandrere, det er et samfunnsproblem som i all hovedsak er påført oss av nordmenn som ikke tar ansvar for egen situasjon og velger sofaen framfor en arbeidsplass.

Ove

05.01.2014 kl.09:15

Så vidt jeg fikk med meg så er det kun vist til uvesentlige prosenter. Så og så mange av bedriftene nytter seg av arb.kraft fra nye Eu-land.....ja, men hvor mange personer er dette? Sandra viste til konkrete tall, noe man kan forholde seg til. Ikke 50% specialprice for you my friend.....:-)

Hans V Nordseth

05.01.2014 kl.10:15

Her går man fra den ene ytterligheten til den andre.

Det er nå engang slik at en arbeidsinnvandrer til Norge genererer mer behov for andre tjenester enn det han selv bidrar med. Det skal bygges bolig til vedkommende, infrastruktur, barnehage, sykehus, kommunale tjenester osv. Dette er altså en selvdreven spiral. OG dette er en svært så kjent fenomen som også politikere burde kjenne til.

Det er en myte at det lønner seg med arbeidsinnvandring.

Gunnar Kristensen

05.01.2014 kl.10:36

Vi har massevis av folk som driver med underholdning og

sport som vi måtte klare oss uten visst det ble spørsmål

om å overleve,

Kim

05.01.2014 kl.10:37

SSB slo fast at for AS Norge er heller ikke arbeidsinnvandringen lønnsom. Dette fordi det kreves investeringer i infrastruktur, skoler, barnehager og etterhvert deltakelse i trygdeordninger. Det viser seg at de ikke betaler noe videre i skatt heller. Statistikk fra SSB viser at de som gruppe er blant dem som betaler minst skatt. Mulig det er lønnsomt for den enkelte bedrift, men ikke for samfunnet som helhet.

Tore

05.01.2014 kl.10:44

Kommentar til Knuts "Jeg regner med at du støtter da forslag om å redusere pensjonen til "norske" pensjonister som bor i utlandet og kun kommer hjem når de skal på sykehus?"

Til Knut:

Hva er forskjellen på de som kommer hit noen år, reiser tilbake til hjemlandet og hever trygd VS en nordmann som har arbeidet og slitt hele livet i Norge for å nyte pensjonisttilværelsen i varmere strøk tror du?

Jon Blund

05.01.2014 kl.11:05

Øst-Europa redder velferdsstaten

Vår velferdsstat er finansiert gjennom skatter og avgifter. Skatt på arbeidskraft representerer hovedbolken av statens inntekter. Hele trygdesystemet vårt er finansiert av skatt på arbeid. Slik sett står arbeidsinnvandrere for en vesentlig del av inntektene til staten og betalingen for de velferdsgodene alle som bor i Norge kan ha glede av.

Det har seg slik at jo mindre man kan om noe, så mer skråsikker er man gjerne.

Skatt på arbeid fra personlige skatteytere representerer en liten del av statens inntekter. I Norge er det videre slik at denne skatten er langt mindre enn utgiftene til fellesgoder for den samme arbeidstakeren. Igjen er kilden SSB. Så vidt jeg husker, så var leger en av ytterst få grupper som gikk i pluss i dette regnskapet. All annen arbeidsinnvandring var sånn sett et underskuddsforetakende.

Nå var det slik at selv ikke nordmenn bidro til positive tall i dette regnskapet, så sånn sett var vi ikke noe flinkere enn arbeidsinnvandrerne. Det som reddet AS Norge var de store inntektene fra Nordsjøen.

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2013/Satsinger/?pid=28448

Det hele koker ned til dette med å dele en Nordsjøens lottogevinst. Skal man dele den på mange eller skal man dele den på få?Jo færre man deler på, jo mer blir det til hver. Innlysende.

For den enkelte bedrift er rimelig arbeidskraft selvsagt et gode. De ser ikke makroøkonomisk på dette og bruker så rimelig arbeidskraft det er mulig å få. Lønnskostnader er selvsagt er stor kostnad i høykostlandet Norge.

Logikken her virker å være at jo mer arbeidskraft man importerer, jo rikere blir man. Uren innvandringen stopper Norge. men slik er det jo ikke i virkeligheten. T-banen ville kjøre selv om en Nordmann måtte gjøre jobben. Forskjellen er kun en høyere lønnskostnad. Det er likevel mer gunstig enn å bruke arbeidsinnvandrere og samtidig gi de tilgang til hele den norske velferdsstaten. Det er det ikke jeg som sier, det er tallenes klare tale fra SSB.

Marianne

05.01.2014 kl.11:27

Eneste grunnen til at arbeidsledigheten i Norge er så lav, er på grunn av en ekstremt stor offentlig sysselsetting.

anelia ivanova

05.01.2014 kl.11:50

Here is the truth people... i leave in Bulgaria and i do not want to come up to Norway...because i just have a good life here...simple and easy....not shopping all the time...going out not so often...but we survive...We had coverment problem to integrate the gypsy people! They do not want to learn., they do not want to work.. having a lots of children....and that is really the biggest problem of Europa....and Norway has a heist social status...so they all want to come up to you because they want to survive....they have to be plaice to work...not seating on the streets. I am against the European Union because the standards between the rich countries and the poor countries is big. The middle salary here is like 2 500 NOK i one month ....very difficult to survive and pay all ...but the price for electricity ,food .....they are in a same level like i n Germany..so we do not have no more our little small shops with the ecologic food made from Bulgaria land...no !!!! We do not have land no more...the Germans both it... they have fabrics..all shops are Germans BILLA.... LIDL... CARE-FUR...Every nights when the shops are closing the money does to the german banks and back to Germany. We do not have rights to say anything and we can do nothing..because there is not possibilities to create jobs...because all is in Germans hands...How is possible if there is an a family living and the one child leave good and healthy ...and the other one sitt next to him hungry.????..This is not going to work...until some clever politician.. find out that there has to be minimum survival money for the poor people in Europe.. like 2000 NOK is normal to start seeing light in the tunnel...to get optimist that there is tomorrow... If this is happened no one is going to go out of the country...leave home and children...we talk about silent Genocid and very cleaver plan from Germany to take all possibilities from a poor country. Do not ever join this Union!!!!

Seifu

05.01.2014 kl.13:02

Frisvold er for Fransk-Tysk styrt Norge og bestemt å forsvare styret til hverpris.

Knut

05.01.2014 kl.18:55

Til Tore:

Du spør hva som er forskjellen i mitt tidligere innlegg.

Det er ikke forskjell og det er akkurat det som er mitt poeng. Kommentaren min var rettet mot han som mente at man burde ta fra sosiale rettigheter når man flytter ut av Norge.

Egil

05.01.2014 kl.22:33

Dette blir som å konkludere etter å ha lukket boka etter å ha lest side 1. Ufattelig når det finnes så mange negative sider ved deler av arbeidsinnvandringen også.

olgen

06.01.2014 kl.00:08

Kjenner flere slike som dere kaller glade pensjonister som snylter på norge i deres øyne. Saken er heller at disse har jobbet og slitt for å kjøpe en leilighet i eks. spania og har forsaket ferie i mange år for å klare dette. Dere er etter min mening misunnelige så det holder. En MÅ yte for å få. Pensjonen har dei selv skapt etter mer enn 45 år i arbeid. SKAM DERE !!!

Anders

06.01.2014 kl.04:38

Mitt valg:

1/ Bo i Norge og legg beslag på en plass ved et sykehjem fordi jeg ikke makter å kunne ta vare på meg selv. Kostnad (SSB) ca. 800 000 NOK. Jeg trekkes ca. 230 000 NOK av min pensjon - og koster "Mor Norge" 600 000 NOK i året.

2/ Bo i tropisk klima 9-10 måneder av året med en pensjon på 300 000 NOK brutto - som er min opparbeidede pensjonsrett etter mer enn 30 år i jobb, ca. halvparten av tiden i to jobber - og klare meg selv økonomisk og helsemessig. 2-3 måneder i Norge (sommertid) hvor jeg kan leve noenlunde smertefritt, og ikke ligge noen til byrde.

Klarer Knut og andre som mener at slike som meg er en vorte på landets rumpe å regne ut hva som lønner seg for den norske stat ?

Kan Knut og andre mobbere av helseskadde, etniske nordmenn og folk som har oppnådd pensjonsalder, å bruke kalkulatoren og litt vett, eller trenger de assistanse fra Helsedirektoratet eller få tilsendt rapporten fra Stortingetsutvalget som viser hvilken formidabel besparelse denne syklusen representerer for velferdsstaten ?

Lars Helseth

06.01.2014 kl.05:26

Syns det er så teit å se svart/hvitt på dette. Problemet er at når vi har månedslønner ned i 7-800 euro, så er snart alle nordmenn på trygd. Å tro at norske selskaper kan konkurrere med utenlandske selskaper innad i Norge, blir å lure seg selv. Glem tarifflønn, utlendingene står i kø for å ta jobben din til 1/4 av lønna du får pr dags dato. Du får ikke til å kontrollere alle bedrifter som opperer i Norge. Spesielt i byggebransjen og transport generelt. Det blir ingen norske sjåfører, lagermedarbeidere, murere, snekkere, malere, rørleggere eller lignende igjen. Hva skal Ola Dunk ta seg til da? Jeg har utdanning og klarer meg, men det er ikke alle som har høyere utdanning. Norge får kjempeproblemer i fremtiden!

Knut

06.01.2014 kl.10:39

Til Anders:

Det er tydelig at du ikke har lest hva jeg skriver.

1. Aldri kalt hverken deg eller noen andre for vorte. Hvis meg i så tilfelle hvor jeg har skrevet det?

2. Mobbing - jeg har stilt spørsmål som det må være lov til å stille. Den som mobber er jo den som kommer med karakteristikker av andre.

3. Min egen bakgrunn er egentlig uvesentlig, men siden du bringer temaet opp så er jeg en etnisk norsk mann i 50 årene som har kreft og vet hva det offentlige kan gjøre for mennesker som trenger hjelp.

Seifu

06.01.2014 kl.11:46

Man kan komme med flere ulike argumenter som handler om fordelen og ulempen med arbeidsinnvandring. Dette er to perspektiver. Vennlige lønnstakere eller arbeidsfolk er opptatt av gode lønner og arbeidsforhold og kampem mot sosialdumping.Bedrifter og arbeidstakere er mer opptatt av billig arbeidskraft. Sosial dumping og kostnaden til trygdeordninger er viktige elementer i denne sammenheng. Arbeidsinnvandring er ikke uten ulemper eller kostnader på sikt. Det finnes en risiko at Norge kan importere arbeidsledighet fra fattige Europeiske land og ende opp med store trygdeutgifter. Når man snakker om arbeidsinnvandring, bør man ta også hensyn til den store økonomiske forskjellen mellom rike vstlig land som Norge og fattige øst Europeiske land som Bulgaria og Romania. Utvidelsen av Fransk-Tys styret (EU) til øst Europa har ikke tatt hensyn til denne forskjellen. Jeg har forståelse for bekymringer ( sosial dumping og forverret arbeidsrettigheter) vennlige folk og arbeidstakere har i forbindelse med arbeidsinnvandring fra Fransk-Tysk styrt del av øst Europa. Dette er en viktig sak Nordmenn som Frisvold ikke er opptatt av. Ingen ting i verden er uten ulemper og priser.

Leif Aase

06.01.2014 kl.12:39

Jeg har gjort som Paal Frisvold anbefaler, lastet ned FAFOs rapport. På FAFOs ark nr 34 går det klart og tydelig frem at bedriftslederne er mer fornøyd med utenlandsk arbeidskraft, men på spørsmål om utenlandske arbeidere gir lavere lønnskostnader så svarer bedriftslederne nei. 1+1=2 altså ikke 3. Useriøs rapport

Anders

06.01.2014 kl.15:41

"Knut" etterlyser hva han har skrevet tidligere:

"Vi skal være takknemlig for at noen kommer og gjør jobber som vi trenger å få utført.

Jeg regner med at du støtter da forslag om å redusere pensjonen til "norske" pensjonister som bor i utlandet og kun kommer hjem når de skal på sykehus?"

Og jeg besvarer dette - med to spørsmål som "Knut" ikke vil svare på - som gjelder økonomiske forhold innenfor helsevesenet. Jeg er en kostbar nordmann om jeg skal bo i Norge 365 dager i året, men en billig nordmann om jeg får lov å bruke HELE pensjonen min uavkortet til å opprettholde et verdig og økonomisk holdbart liv, mesteparten av året utenfor landets grenser.

Man trenger ikke å ha kreft for å være syk, men det hjelper kanskje ?

Tenk på arbeidsledige NORDMENN, du!

06.01.2014 kl.21:00

På hvilken måte er dette bra, Fritsvold?! Det du skriver her er rimelig irriterende for oss arbeidsledige. Jeg har vært arbeidsledig i to år og er kun 26 år gammel. Jeg er relativt velutdannet, så det er ikke utdannelsen og mulighetene det skulle stå på. Problemet er at arbeidsgivere tar imot kreti og pleti med åpne armer og glemmer nordmennene. Svenskene tyter jo inn her i landet som aldri før, særlig polakker. Hva er greia? Kan noen fortelle meg hvorfor vi nordmenn i vårt eget land ikke er ønsket i arbeid? Norge er patetisk, usj! Nei, nå må arbeidsgivere få øynene opp og heller hjelpe arbeidsledige. Selv om man er arbeidsledig så betyr ikke det at vi ikke jobber bra! Ps, når jeg skriver nordmenn så mener jeg alle som har oppholdstillatelse/er bosatt her i Norge, det er vel noen som hadde slå av meg hånden og kalt meg rasist hvis jeg ikke skrev det.

Ulf

06.01.2014 kl.22:05

Mye sprøyt skal man jaggu lese. Så du synes det er greit at de kan sitte i sitt hjemland å få utbetalt dagpenger fra den norske stat som overstiger 3 ganger normal lønn i det landet? All statistikk viser at skatt på arbeid IKKE er nok til å dekke inn kostnadene som hver enkelt belaster velferdstaten med, utenlandsk eller norsk. Flere mennesker inn i det norske trygdesystemet vil i løpet av en tiårs periode føre til store underskudd på statsbudsjettet. Norge kan ikke hjelpe alle og jeg er forbannet på politikerne som tvinger dagens unge til å betale prisen for deres lek med tall. Jeg får lavere pensjon og må jobbe lengre på grunn av omfattende politisk inkompetanse.

Tore

06.01.2014 kl.22:50

For en uskolert klovn! Arbeidsinnvandringen hjelper like mye som å spise settepoteter eller pisse i buksa for å holde varmen.

Det norske systemet produserer for mye velferd til at arbeidsinnvandring lønner seg over tid. Det som hadde lønnet seg var å sette i gang ulike tiltak som kunne hjelpe alle dem som på ulik vis har havnet utenfor arbeidslivet, og som ofte ønsker seg inn i det.

Nordmenn som iskalde kapitalister med SV-hjerne driter i.

ravn

06.01.2014 kl.23:52

"deretter ville lønnsnivået skutt i været og vi ville mistet vår konkurransekraft"....

dette er tullprat og det dummeste jeg har lest på lenge. Hvis lønningene blir for høye, og konkurransen lavere, pga mangel på arbeidskraft (les: en tilstand hvor bedriftene må overby hverandre i lønn, heller enn der det er overskudd på arbeidskraft så arbeidere må underby hverandre i lønn) så vil den minkede konkurransekraften gjøre at mindre lønnsomme ting som f.eks bananskrelling for banos, flyttes ut til sverige e.l hvor de har folk som tjener dårlig nok til å gjøre det.

Overskudd på arbeidskraft og press ned på lønningene gavner de rike, underskudd på arbeidskraft og press opp på lønningene gavner de fattige (og lønnsmottakerne). Blir det alt for høyt, så legges bedrifter ned, og lønningene vil justere seg deretter. Dette regulerer seg mao av seg selv.

Hvis det var opp til Frisvold ville han vel flyttet hele kina og india hit og hatt slavelønner på 10 øre timen. Med så elendige kår for arbeiderne kunne vi sydd truser og produsert dildoer mht eksport til kina i norge, og vi ville vært voldsomt konkurransedyktige. Men nordmenn ville til gjengjeld vært lutfattige, med unntak av en håndfull av Frisvolds venner i et par storkonsern. Og skulle vi hatt 10 øre her, så måtte kineserne senket sine lønninger ned til 5 øre for å konkurrere med oss. Og gjør kineserne det, så må vi ned til 1 øre, eller helst jobbe gratis.

Det frisvold ønsker seg uten å si det høyt, er globalt slaveri. Arbeidsinnvandringen er en del av dette.

Alex

15.01.2014 kl.20:37

Største pisspreiket jeg noengang har hørt. Vi har skjønt nå at denne massive arbeidsinnvandringen tjener dere på toppen. Dere har fått folk som dere kan betale litt mindre penger enn nordmenn. Samtidig er arbeidsinnvanrerne med på å presse oss nordmenn ut av vårt eget arbeidsliv. NHO er noen av de som har sagt flere ganger at det norske lønnsnivået er for høyt. Vi har nå skjønt at det er derfor dere øser på med 500000 arbeidsinnvandrere til Norge (tallet er stigende), slik at dere kan bruke økonomiske opportunister til å ta oss.

Dere som er med å styrke denne utviklingen, er ikke noe annt enn grådige perverse svin!

Skriv en ny kommentar