hits

EUs toppmøte: Eksport av norsk gass vil avta

kommentarer 8 kommentarer

EUs toppledere ble enige om å sette energisikkerhet øverst på den politiske agenda fremover. Målsetningen er å redusere EU-landenes forbruk og import av gass, særlig fra Russland. Men om EU lykkes i dette arbeidet vil behovet for norsk gass også minke. Det vil kunne få store konsekvenser for den petroleumsdominerte norske økonomien.

 Se videoblogg her: 


Energisikkerhet er EUs kinderegg.

Krisen i Ukraina og det anspente forholdet til Russland har fått EU-landene til å akselerere arbeidet med å utfase forbruk av olje og gass. For den beste måten å straffe Russland er å gradvis redusere importen av olje og gass. Da må vi øke energieffektiviseringen i Europa og fortsette satsingen på fornybar energi. Det sa presidenten i Det europeiske Råd, Hermann van Rumpuy på pressekonferansen etter toppmøtet i Brussel i går.

Polen ikke lenger imot EUs klimamål

Konflikten med Russland har endret samarbeidsklimaet i EU betraktelig. Polen, som tidligere alltid opponerte mot EUs klimapolitikk, satt i går helt still og nikket til Europakommisjonens planer om å avkarbonisere EUs økonomi innen 2050. Målsetningen skal nåes ved først å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, og så 80-95 prosent innen 2050. Fremgangsmåten skal legges frem som et forslag til EU-direktiv i oktober i år, slik at EU-landene kan vedta et juridisk bindende regelverk innen FNs klimatoppmøte i Paris i slutten av 2015.

Kommisjonen fikk klarsignal for å varsle om EUs intensjoner på FNs generalsekretær Ban Ki-Moon Moons ekstraordinære klimatoppmøte i New York i september i år. 

Import av gass fra USA

EUs målsetning er først og fremst å redusere gassimporten fra Russland. På kort sikt ønsker man derfor å se på mulighetene for å importere gass fra USA. Denne gassen er også langt billigere enn russisk og norsk gass og vil derfor bidra til å øke industriens konkurransesituasjon. Å bytte russisk gass med amerikansk gass har derfor flere fordeler enn bare å komme ut av Putins klør.

EU-lederne vil drøfte dette med President Obama på toppmøtet mellom USA og EU den 26 mars.

Konsekvenser for Norge

Lykkes EU i å nå sine klimamålsetnigner vil det bety at store deler av norsk gasseksport til Europa vil forsvinne fra 2035 og utover. Ønsker regjeringen å åpne nye felt for eksport av gass til Europa må levetiden og lønnsomheten til disse sees i dette tidsperspektivet. 

8 kommentarer

Eiriksson

22.03.2014 kl.14:23

Verdiene som gassen representerer blir ikke borte, men salgsverdien konkurranseutsettes. Den kan mao. brukes i større monn lokalt som den ressurs den faktisk er.

HK

23.03.2014 kl.10:57

Du kan gjerne prøve å dokumentere at amerikansk LNG er billigere enn norsk og russisk gass. Hvis EU skal nå sine klimamål må de øke bruken av gass og kutte ned på bruken av kull.

Seifu Tsegaye

23.03.2014 kl.11:51

EU er egentlig Fransk-Tysk styret(The Franco-German rule) og Tyskland er sin hovedsjef. Det er hovedsakelig Tyske industriens interesser som avgjør styrets økonomiskplotikk. Både Fransk-Tysk styrer og Russland er ikke demokratier og deres innblandning i Ukraina har forverret krisen i landet. Tyskland er mer opptatt av å utvide sitt skjermet marked (indre marked) and dette er årsaken til tautrekkingen i Ukraina. Jeg tror at Fransk-Tysk styrt Europa skal fortsatt være avhengig av Olje og Gass i fremtiden. Redusering av gas import fra Russland kan skje men norsk gas står som et best alternativ til land under styret. Land i sø Europa kan importere gas fra Nord Afrika 8Algerie) Norsk gas er klimavennlig enn Polsk kol.

steinar strømberg

23.03.2014 kl.12:52

Ser at du tar forutsetning at USA vil eksportere sin gass.

Ett moment er faktisk logistikk ett annet er om det er hva USA ønsker.

US har som målsetning å bli energi uavhengig.

Det lykkes man ikke med eksport.

Ser heller for meg mer eksport fra Nord -Afrika.

Karen Sund

23.03.2014 kl.15:28

Ja, EU ønsker å være mindre importavhengig, både av gass og annen energi. I det bildet passer det fint med egen energi, enten den er kjernekraft, kull eller fornybar. Systemet som er valgt for CO2-utslipp er at man bare straffes for den som er fra fossil energi, og da ved å betale for utslippskvoter. Prisen her er lav (parkometernivå) og derfor lite avskrekkende (ikke som parkeringsbøter), og (mange) NGO'er synes det er OK, så lenge man betaler (de ser lite på andre utslipp).

Redusert import av (særlig dyr) energi har pågått lenge (minst 20 år) og bekrefter at EU ønsker billig (og egen) energi til sin industri - "holde hjulene i gang".

USA har flere selskap/anlegg som har fått tillatelse til å eksportere LNG. Denne prises slik at den godt kan konkurrere med dagens kilder, både til EU og Asia. Dette bringer kjærkommen konkurranse og mangfold i prisingssystemer i forhold til dagens leverandører. Men det tar et par år før den kommer, så den "redder" ikke Ukraina i morgen (som noen ser ut til å ønske).

Gass er en del (ofte residualen) i det store spillet av miljø, økonomi, handel og geopolitikk - spennende greier! Norge hadde tidligere en "garantert tredjedel" i vesteuropa - nå er kundene mer prisfokusert og ser at gass er mer en generisk "commodity" enn tidligere.

Mye fokus på russisk gass og EU's avhengighet. Når det gjelder olje er andelen høyere - det er det mye mindre fokus på, delvis fordi olje allerede er en commodity som lett kan erstattes fra andre kilder...

Jeg ser to scenarier for global gass for tiden:

1) satse på volum - det betyr lave nok priser til å konkurrere med kull i kraftbransjen (som i USA), men mindre inntekter til produsentene per enhet solgt, eller

2) satse på verdi - da må svært mange anlegg (særlig LNG) skrus av, og det må godtas at man mister kraftbransjen, nye muligheter i transportsektoren (som Sverige, Tyskland, USA, Kina, Pakistan, Brasil) og annen erstatning av olje

Norge kan rammes uansett, hadde vært fint å se en strategisk og helhetlig diskusjon om dette her snart!

Alex Engh

23.03.2014 kl.23:10

Fire ting som gjør bildet noe mindre dystert for norsk gass:

1) EUs egenproduksjon av gass synker raskt så importbehovet øker selv med redusert etterspørsel

2) Energiewende har betydd sterk økning i kraftprisene

3) Man må ha gass som en back up når fornybar ikke kan levere

4) CO2 utslippene øker pga kull - kan Europa leve med det?

Dima

25.03.2014 kl.02:39

Bra at Norge vet hva som venter dem. Viktig å ikke berike Russland for å få Cold War til live igjen.

Thor

25.03.2014 kl.03:43

Om dette virkelig er hva som skjer- import fra USA per skip kontra per ror fra Norsjoen- er det noe som ikke rimer.

USA har sa mange fiender at a selge gass pa billigsalg fort kan koste mer enn det smaker - dette ma vel fraktes over apent hav, eller? Skulle tro det i alt ikke blir billig, ei heller sikker leveranse.

Haper jeg tar feil.

Ellers blir det jo knallfint om vi kan bruke gass i Norge, fa fres i industri igjen, og viktigere; hjelpe Svenskene a bygge ned kjernekraften?

Og naturgass kan vel via synteser omdannes til mye nyttig, bedre enn a brenne det opp?

Skriv en ny kommentar