hits

Har Europaparlamentet makt?

I morgen stemmer briter og nederlendere p Europaparlamentet som frste av 28 land. De aller fleste andre stemmer sndag. Ett av hovedbudskapene i valgkampen har vrt forklare velgerne hvilen rolle Europaparlamentet spiller. Har de noen betydning? Gjr de noen forskjell? Folk vil rett og slett vite om det er noe vits i g til urnene for gjre sin europeiske borgerplikt.Svaret er som flger:

Europaparlamentet fungerer i stor grad akkurat som vrt eget Storting. Et lovforslag presenteres av regjeringen og blir sendt til en komit for behandling. Der velges det en saksordfrer som srger for innhente synspunkter fra komiteens medlemmer.

Komiteen avholder hringer og diskusjoner fr saksordfreren legger frem en rapport med endringer av Kommisjonens opprinnelige forslag til avstemning. Her foregr det politiske alliansespillet mellom partigruppene. Det m understrekes at forhandlingen ikke foregr mellom landenes representanter, men mellom partigruppene.

Deretter sendes rapporten til plenumsmte hvor forslagene til endring av Kommisjonens opprinnelige tekst stemmes over av alle de 751 medlemmene. Et enkelt flertall med 376 er tilstrekkelig for vedta parlamentets forslag.

Forskjellig fra Stortinget

Den store forskjellen mellom Europaparlamentet og nasjonale lovforsamlinger er at representantene i EUs folkevalgte beslutningsorgan ikke selv kan fremme egne lovforslag. Det er forbeholdt Kommisjonen. Ikke en gang medlemslandene kan formelt presentere lovforslag. Men bde Ministerrdet og Parlamentet kan vedta politiske resolusjoner som bidrar til sette saker p Kommisjonens politiske dagsorden. rsaken er at forslagsrett ville gjre parlamentet og hele EUs beslutningsprosess inneffiktiv og til slutt irrelevant. Her ligger det viktig element av demokratisk underskudd, om vi sammenligner med USA og f.eks. India.

Etter frste behandlingen sender Europaparlamentet lovforslaget over til behandling i EUs ministerrd, hvor alle medlemslandene sender representanter fra deres regjeringer. Er ikke medlemslandene enige sender de teksten tilbake til parlamentet. Deretter vil Kommisjonen innkalle til en trilog-gruppe, hvor man forsker meisle ut kompromisser begge parter kan akseptere. Hele denne prossessen kan ta fra atten til trettiseks mneder.

pent

Den siste forhandlingsrunden holdes bak lukkede drer. Ellers er alle mter i Europaparlamentet pne. Selv har jeg adgangskort og kan g fritt inn alene og sette meg ned i s godt som alle mter.

Ved folkeavstemmingen om norsk EU-medlemskap i 1994, hadde Europaparlamentet knapt noen makt. I dag har den lik makt og innflytelse som medlemslandenes regjeringer, med unntak av skatt-, trygd-, forsvars- og utenrikspolitikk.

Viktig politisk arena

Europaparlamentet er sin rolle svrt bevisst. De kastet Santer-kommisjonen i 1999 og har siden tvunget flere medlemsland til bytte ut kandidater til kommissrer. Parlamentet har ftt gjennomslag for mange viktige saker hvor EU-landene har forskt holde igjen, slik som utvidet foreldrepermisjon, beskyttelse av arbeidstakeres rettigheter og reduksjon av klimagassutslipp.

I dag er Europaparlamentet Europas og en av verdens aller viktigste politiske arenaer.

2 kommentarer
Seifu Tsegaye

Seifu Tsegaye

Det er misvisende hevde at Europaparlamentet er en av verdens viktigste politiske arenaer. Europaparlamentet er et symbolisk organ og har liten politisk betydning i hele tatt. Det er opprettet gi Fransk-Tysk styret skinn av demokrati og legitimitet. Parlamentets resolusjoner og anbefalinger blir ikke akseptert og implementert av kommisjonen (styret sin forvaltning. For eksempel flger komisjonen ikke parlamentet sine anbefalinger om menneskerettigheter i noen land som er i trd med Cotonou Avtalene. Dette betyr at styret er ikke bundet av parlamentet sine vedtak. Detter i motsetning til demokratiske nasjonale parlamenter hvor folkvalgte spiller en lovgivende roller. Men i Fransk-Tysk stryer (EU) er styret sin forvaltning(Komisjonen)har bde lovgivende og utvdende makter.

Aslak Nedregrd

Aslak Nedregrd

Nokre norske kommuner gjorde forsk med etablere Barnas Kommunestyre. Det var visst moro, syntes somme. EU-parlamentet er noko liknande alts? Hadde mistanke om det!

Skriv en ny kommentar