hits

NOBELS FREDSPRIS FOR 2014 GÅR TIL...

kommentarer 3 kommentarer

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa! 

Vi lever i en førkrigstid hevdes det fra ledende Russlandseksperter. Russlands anneksjon av Krim-halvøya og krigshandlinger i Øst-Ukraina, vitner om en oppførsel verden ikke har sett maken til siden Hitler-Tyskland invaderte Sudetenland i 1938. Samme  argumenter samme handling. Spørsmålet er om vesten i dag skal reagere som de gjorde den gang. 

Lærdom av historien

USA og EU, sammen med Norge, tok lærdom av historien og reagerte. Gradvise økonomiske sanksjoner skal få den russiske president Putin og hans regime til å forstå at verden ikke lenger aksepterer slik oppførsel. Nato driver sabelrasling, men vil ikke provosere unødig militært. Stoltenberg har distansert seg fra sin forgjenger, Fogh Rasmussen, som gikk overaskende hardt ut og lovet Ukraina beskyttelse. Det kan tyde på en splittet militærallianse.

Vår tids tikkende bombe

Det er dessverre mange konfliktområder i verden. Mange er Nobels fredspris vel fortjent. Forskjellen er at den Russiske oppførsel og indre uroligheter i Ukraina, sammen med demokratibevegelsen i Hong-Kong, er konflikter som kan få store geopolitiske konsekvenser. Begge kan trekke supermaktene inn i svært voldelige og destabiliserende konflikter. De er vår tids tikkende bomber. 

Aktører på den internasjonale arena

På den internasjonale arenaen spiller to organisasjoner brobyggerrolle. De sørger for dialog mellom Ukraina, Russland og Vesten; Europarådet og Organisasjonen for Sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). EU-landenes og USAs krav overfor Russland har hele tiden vært å tillate observatører fra OSSE til å overvåke og vurdere valg og opprettholdelse av fredsavtalene. Flere valgobservatører fra OSSE har blitt tatt gisler i Øst-Ukraina, men er senere løslatt.  OSSEs rolle er derfor adskillig viktigere enn Europarådet. Nobel-komité leder Jagland kan heller ikke gi prisen til organisasjonen han er generalsekretær for.

 

Unike OSSE 

Et hvert initiativ fra OSSE godkjennes av både Ukraina, Russland og EU-landene, inklusive Norge. Helt fra begynnelsen av konflikten sendte OSSE inn observatører på bakken. I tillegg har organisasjonen et eget dialogteam som tilrettelegger kommunikasjon mellom politiske grupperinger  for å skape tillitt og et konstruktivt samarbeidsklima. Norges Fredsråd har flere ganger fremhevet OSSEs rolle. De berømmer Organisasjonen og sier den er «avgjørende for å kunne åpne opp for en fredelig og bærekraftig politisk overgang i Ukraina.» 

Da den kalde krigen stod på som verst tok den tyske forbundskansleren Willy Brandt initiativ til en dialog mellom øst og vest. For det fikk han Nobels fredspris i 1971. I tillegg til Brands «Ostpolitkk», samlet han alle ledere i øst og i vest til en konferanse i Helsinki i 1973 hvor landene ble enige om å anerkjenne landegrensene i Europa etter den andre verdenskrig. Da landene møttes igjen to år senere i Wien, så verden annerledes ut, ved bl.a. at USA var svekket etter Nixons avgang og Brandt var felt av en øst-tysk spion. Bresjnev gikk i bresjen for å gjøre konferansen i Wien om til en permanent forum for dialog, noe USAs Gerald Ford omsider godtok. Det fungerte. Og i 1994, etter murens fall, ble Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa opprettet med permanent sete i Wien.

Nordmenn i OSSE 

Tidligere norske utenriksminister Knut Vollebæk  var kommissær for nasjonale minoriteter i OSSE fra 2007 til 2013. Norske Terje Hagen sitter i dag i OSSEs hovedkvarters ledergruppe som sjef for HR-avdelingen.

 

 

3 kommentarer

Bobbleplast

10.10.2014 kl.01:57

Kan vi avvikle Nobels fredspris nå?

de siste årene har vært en fornærmelse mot hele prisen!

Hele saken er redusert til politisk smøring og kammeraderi.

Jeg for min del sluttet å legge vekt på prisen etter 2007 når IPCC fikk prisen... Madre de dios!

Det finnes andre VIRKELIGE helter som offrer livet for fred.

Hele Nobelkomiteen burde byttes ut eller legg ned utmerkelsen .

10.10.2014 kl.08:26

Er det ikke Lundestad som eier Fredsprisen?

Seifu Tsegaye

10.10.2014 kl.10:17

Det var feil å tildele Nobelsprisen til Fransk-Tysk styret (EU) i 2012 tror jeg. Styret er ikke en fredsmakt og fortjener ikk prisen. Når det gjelder konflikten og spenningen i Ukraina, har begge Fransk-Tysk styret og Russland skylden. Tautrekkingen mellom Tyskland (Fransk-Tysk styret) og Russland i Ukraina har utlsøt krisen i Ukraina. Styret sin hivedsjef Tyskland er oppattt av å skaffe og sikre seg et utvidet og skjermet marked i Europa. Utvidelsen av styret til øst Europa viser dette. Blant partene i konflikten er det bare USA som er et demokrati. Fransk-Tysk styret og Russland er ikke demokratier. Ukkraina er et stort land og marked. USA (NATO) sitt engasjement i Europa har en avgjørende roller å sikre fred og stabilitet i kontinentet. Når man snakker om fred og stabilitet i Europa, bør kreditt gå til USA og NATO. Det var NATO og USA som redder vest Europa fra kommunisme og sikret vestens velstand og fred. USA og NATO fortjener Nobelprisen for fred tror jeg.

Skriv en ny kommentar