hits

Britenes varsko setter EU på prøve!

kommentarer 4 kommentarer


 

Resultatet av den britiske folkeavstemningen er et hardt skudd for baugen for alle som er opptatt av internasjonalt samarbeid og europeisk integrasjon. Britenes nei er et klart varsko til EU-landene og institusjonene i Brussel om at samarbeidet må endres.

Selvransakelse

«Det du ikke dør av gjør deg sterkere» sa EU-president Donald Tusk i morgentimene i Brussel i dag. Gjennom EUs historie har samarbeidet vist evnen til å reise kjerringa og komme seg gjennom kriser − men skal de overkomme denne må det sterkere skyts til. Først må EUs ledere stoppe opp, sette seg ned og erkjenne: Hvordan har vi kommet hit? Går det an å gjenvinne folks tillit? Hvordan skal folk settes i stand til å forstå hvordan EU-samarbeidet fungerer, og sist men ikke minst, hvordan samarbeidet kan endres. I den forstand vil Brexit føre til en selvransakelse EU aldri har sett maken til.

Juncker må gå

Etter Tusks uttalelse i morges ble det forferdelig stille. Tyske forbundskansler Merkel har invitert sin franske og italienske kollega til et eget møte i forkant av det ekstraordinære toppmøtet. Spørsmålet er hvor ambisiøse de vil være om EUs fremtid? Eller om de heller vil avvente utfallet av diskusjonen med sine andre  kollegaer på toppmøtet. Uansett;  den svært lite synlige kommisjonspresident Jean-Claude Juncker vil bli satt under press. Hans avgang vil ikke komme overraskende.

Slutten på det indre marked?

Mange mener det er EUs indre marked som har irritert og provosert et England som en gang hadde verdens herredømme. EUs direktiv for utslipp fra energi- og industriproduksjon er et godt eksempel. Direktivet har tvunget britiske kullkraftverk og tungindustri til å investere millioner av pund i kostbare renseteknologi. Noen har måttet legges ned. Slikt irriterer. Resten av Europa og Norges får et problem om britene ditcher EUs strenge miljølovgivning. Da vil det igjen blåse svovelutslipp over Nordsjøen og gi sur nedbør i norsk natur.

Finansmarkedene i London kan kaste hele EUs stramme reguleringspakke på båten og innføre de gamle liberale tilstandene fra før finanskrisen herjet. Retur av offshore banking og skatteparadiser vil sannsynligvis være den eneste mulighet for å bevare Londons status som Europas finanssenter. I Frankfurt har boligprisen allerede økt betraktelig den siste uken. 

Mer EU, men  på færre områder

Inntrykkene fra de siste runder med debatter i britisk TV etterlot det klare inntrykk at innvandring var argumentet som fikk flest til å se rødt. Opprør og uroligheter i Midt-Østen og i mange deler av Afrika skyldes i en viss grad at Europa ikke har klart å snakke med én stemme i internasjonale konflikter. Med britene ute øker sjansen for et sterkere utenriks- og forsvarspolitisk samarbeid som kan stå side om side med Russland, USA og Kina.

Enden på EUs selvransakelse og reform kan resultere i større satsing på økt felles innsats på områder folk flest er opptatt av som immigrasjon, klima, energi og forsking.

Nytt EØS-land?

Viktigst av alt var at Tusk sa klart og tydelig fra at frem til de gjenværende 27 EU-landene er blitt enige med Storbritannia om detaljene om fratredelse, skal all EU-lovgivning fortsatt være gjeldene i Storbritannia og hele EU. Det er et viktig signal som gir forutsigbarhet også for norsk næringsliv.

Britene må selv bestemme seg om hvilken tilknytningsform de vil be om: Den norske EØS-modellen? Den Sveitsiske, bilaterale med flere uløste problemer, eller den Canadiske i form av en WTO-basert handelsavtale? Deretter skal de forhandle fratredelse med alle 27 medlemslandene og Europaparlamentet om alle fem og tredve kapitler.

Mange i dag, inkludert The Economist, snakket om at tilknytningen med størst sjans til å roe markedene, er den norske. Det vil tiden vise.            

4 kommentarer

Affer'n

24.06.2016 kl.15:21

Ja, ja. Det va' nå bra at dei hadde vett te' å sei NEI! te' detta EF, forstår'kje ka' dei har der å gjør i det heile tatt. Akkurat så me heller ikkje har. Dei valgte nå den beste løysinga, å gå ut, det e' det tryggaste, det. Nå mangle' det bare at fotballaget deira óg går for det trygga, spele' defansivt, satse' på uavgjort og straffekonkurranse, det e' det tryggaste, det. Ja, ja.

Skvatt

24.06.2016 kl.16:13

Jau, det er ikkje vanskeleg å vêre samd i det som verte sagt over meg, sann. Eg lyt leggje til at detta lyt vêre ei gledas dag i Noreg au, av di endeleg hev nokon andre enn oss sett ljoset og skjøna at det er me som hev vald rett og haldt oss utaføre medan alle andre hev vald gale og meldt seg inn i detta forhufselege EU. No lyt me vona at det kjeme ei bølgje or utmeldingar som held fram heilt til heile detta ofslege EU verte nerlagd. Då lyt det vêre enda for detta Dyret i Opeberringa som detta EU trass alt er i alle høve. Pris Herren!

Bare Per

24.06.2016 kl.16:32

Jeg synes dette er et stråååååååååååålende valg, og vil bare gratulere England og resten av UK med den rette avgjørelsen. Et land hvor ærlighet og fair play står i fokus passer uansett ikke sammen med arrogante franskmenn, late søreuropeere, kriminelle østeuropeere og dopede finner. Skulle britene mot formodning finne det for ensomt alene, kan de helt sikkert bli tatt imot som USA's 51. stat. Det vil uansett være et langt mer naturlig valg for dem. Lykke til!

merket

24.06.2016 kl.16:41

Fint av Storbritannia og gå ut, og håper at flere følger etter.

Skriv en ny kommentar