hits

Keep calm and negotiate - med EU og Norge!

kommentarer 3 kommentarer

Storbritannias EU-forhandlinger avsluttes oktober 2018. 

Det sa Europakommisjonens sjefsforhandler Michel Barnier på en pressekonferanse i Brussel i dag.


 

Skal jeg snakke engelsk eller fransk? − fleipet franskmannen og begynte for høflighets skyld på engelsk før han skiftet frem og tilbake underveis. 

Etter å ha besøkt atten regjeringssjefer i EUs 28 medlemsland, og holdt sonderinger med Europaparlamentet, er EU klar for å starte forhandlingene med britene. Den store bomben i Brussel i dag var at EU-institusjonene og medlemslandene står samlet i forståelsen av at Artikkel 50 begynner når EU er klar og skal inkludere forhandlinger om britenes nye partnerskap, og ikke minst godkjenning av forhandlingsresultatet av EU og Storbritannia. Tid til godkjenning i Det europeiske råd og i Europaparlamentet vil ta minimum seks måneder innen den endelige sluttdatoen 1. april 2019. Det kan bli en April fools day av dimensjoner. 

I praksis betyr det  at forhandlingene må ferdigstilles innen oktober 2018, dersom statsminister Theresa May holder sitt løfte og trekker i Artikkel 50-snoren i løpet av mars 2017. 

Lyn i Downing Street

Det krystallklare signalet fra den tidligere indre markeds-kommissæren Michel Barnier, vil slå ned som et lyn fra klar himmel i Downing Street  nr 10, som har trodd de selv kunne bestemme tidspunktet. The quicker the better - sa Barnier, som ikke la skjul på at EU-landene ønsker å komme i gang så raskt som overhodet mulig for å unngå unødvendig usikkerhet. EU-landene vil ha en rask prosess slik at de ikke tar unødvendig oppmerksomheten fra de viktige oppgavene som å bygge et nytt forsvarssamarbeide, energiunion, digitalmarked og et europeisk kapitalmarked. 

Kommisjonens sjefsforhandler gjentok beskjeden om at ingen forhandlinger vil begynne før britene notifiserer Artikkel 50, og at alle medlemslandene står bak denne holdningen. 

Barnier understreket også at EU-samarbeidet går ut på fordeler og plikter, og at deltakelse i EUs indre marked er ensbetydende med de fire friheter for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. 

Britisk-norsk handelsavtale?

Den 14. desember inviterer den britiske ambassaden i Oslo norsk næringsliv til en uformell diskusjon om hvilke utfordringer britenes fratreden fra EU kan bety. 

Da vil også det britiske handelsdepartementet forklare hvorfor de lanserer en dialog med Norge om handelspolitikk. En norsk handelsavtale med britene kan by på store muligheter, men også utfordringer for næringsområder som i dag er lukket eller mangler markedsadgang i EU, som landbruk og sjømat. 

For sjømatnæringen er dette en stor mulighet til å få redusert tollsatser på bearbeidete fiskeprodukter. Det vil bety åpning av Europas tredje største marked med sekstifire millioner innbyggere. Landbruket, derimot,  vil måtte kjempe for å beholde samme handelsregime som Norge i dag nyter godt av overfor EU med høye tollmurer.  

 

 

 

 

3 kommentarer

Bård B. Knudsen

06.12.2016 kl.21:07

Da britene ble med i det daværende EF i 1973, var hovedargementet "because the British economy needs it". Ingen europeiske vyer den gang heller, og få perspektiver utover kremmerrollen. Så lite har endret seg, bortsett fra at nasjonalistisk retorikk har gått dem til hodet. Også i Norge er det kremmerne som har avgjort, samtidig som vi i Norge erkjenner det politiske behovet for et sterkt og effektivt EU. Ja, vi trenger en handelsavtale med britene, men nei, vi lar oss ikke lure. Storbritannia er ikke Norges internasjonale bjelleku. Husk: britene tenker først og fremst på seg selv og ser på bl.a. Norge som et potensielt redskap. Vi kan ikke stole på dem!

Skvatt

07.12.2016 kl.10:22

Me lyt syta for full frihandel og marknadstilgang for fisk og fiskeprodukt, samstundes som tollsatsane på alle jordbruksvarar aukast so høgt som mogeleg slik at ikkje nokon ynskjer å eksportera åt oss. Det lyt ikkje vêre vanskeleg for norske politikararar, det er jo berre å nytta argumentet "Tenk på dei fattege i den tredje verda!" Jau!

Per Lottrup

07.12.2016 kl.11:37

Tredje største marked er på 54 millioner og ikke 64 mill når Skotland meller overgang forsvinner 5 millioner og da er de kun 49 mill.

England formøblet sitt gull på 70 tallet med vilde streiker og Tyskland kjente besøks tiden og vips var britterne overkjørt.

Men de har beholdt fotballen og det er ikke værst bare det.

Skriv en ny kommentar