hits

EU rigger seil - med amerikansk presidentvalg

kommentarer 16 kommentarer

I dag presenterte Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, EUs tilstand - eller State of the Union. 

 

Økonomisk vekst er tilbake, arbeidsløsheten synker, og populismen er på retrett. Derfor må EU-samarbeidet rigge seil for fremtiden, mente Juncker, og klinket til med en rekke forslag for å styrke EU. 

Mye bra..

Talen inneholdt flere konkrete forslag som for å styrke rettferdighet og sikkerhet i Europa. Et eget overvåkingsorgan, et slags ESA, for arbeidsvilkår skal opprettes for å påse at alle landene respekterer EUs regelverk mot sosial dumping og et rettferdig arbeidsmarked. I tillegg vil Kommisjonen foreslå opprettelse av et eget cyber-sikkerhetsbyrå, for å overvåke og beskytte borgere og bedrifter mot angrep man har sett i USA. 

Når kinesiske bedrifter vil kjøpe opp europeiske selskap, vil Kommisjonen passe på at de ikke tar kontroll over strategiske interesser som forsvarsindustrien. Kina må  gi europeiske selskaper samme rettighet til å eie kinesiske bedrifter - slik Europa gir. I dag kan ingen utenlandske bedrifter eie mer enn 50 prosent av en kinesisk bedrift. En ny strategi for industriell vekst skal legges frem med fokus på avkarbonisering og digitalisering. 

For det er nettopp forsvarsindustrien, og samarbeid om forsvarspolitikk, Junckers kommisjon vil styrke. En felles pott skal gå til å støtte europeisk forsvarsindustri - og passe på at NATOs krav om to prosent av BNP på forsvar skal ikke bare gå til amerikansk forsvarsindustri. 

Nye handelsavtaler med Australia og New Zealand hører også til kategorien over gode tiltak. 

men mye farlig..

Verre og ikke så lite bekymringsfult var Junckers forslag om å innlemme Bulgaria og Romania i Schengen-samarbeidet. Med Kroatia linet opp når de blir klare. Å ta inn disse fattige landene i Schengen vil møte mye motstand i EUs Ministerråd - med gode grunner. At Norge må godta utfallet av EUs beslutning uten å kunne argumenter for vårt syn, bidra til å danne allianser og til slutt stemme er tragisk. Junckers ønske om at alle EU-land skal delta i eurosamarbeidet vil heller ikke bli mottatt med entusiasme. Danmark har varig unntak. Sverige vil må ha ny folkeavstemning dersom de skal innføre euroen. Polen er neste mann ut. 

Mer demokrati

EU skal være verdens beskytter for demokratiske verdier og rettigheter som frihet og likhet. Derfor må medlemmene respektere Europadomstolens avgjørelser, tordnet Juncker med henvisning til Ungarn og Polen. Tyrkisk medlemskap la han på is og oppfordret Erdogan til å la journalister få gjøre jobben sin uten å bli satt i fengsel. 

President Juncker lanserte også en spenstig idé om å slå sammen presidenten i Kommisjonen og Det europeisk råd, stillingen til polske Donald Tusk. Juncker la ikke skjul på at den nye presidenten må velges av alle EUs borgere - en form for amerikansk presidentvalg. Slik vil han gi EUs ledelse større legetimitet og mer tyngde, både innenfor og utenfor EUs grenser. 

Arbeidsløshet og migrasjon

Europa står overfor et veiskille. Som brexit-legenden Farage sa: Det britiske folk valgte å gå ut og du valgte å overse hvorfor. Farage mente det ene og alene hadde med manglende begrensninger på fri innvandring  - som på EU-språket heter fri flyt av arbeidskraft. 

Det er nok en påminnelse om at slaget om EUs fremtid vil stå om hvorvidt Unionen makter å takle ungdomsledighet og migrasjonspresset. Vi må følge godt med og henge med i svingene.  

 

 

 

16 kommentarer

Affer'n

13.09.2017 kl.12:43

Ja ja, det e berre ei løysing, me må f*** meg melda oss ut av detta h******s EØS, og det på minuttet. Me kan'kje ha noke meir av at dei ska styra oss og at me bare må godta det. Me stemte f*** meg NEI! TO gonger. Bjeff!

Rune

13.09.2017 kl.18:21

Om det blir slik er det på tide å melde seg inn slik at vår stemme også blir hørt.

Ståle_Krapyl

13.09.2017 kl.18:52

På tide å komme seg ut av både EØS- og Schengen-avtalene. Avtalene har gjort Norge til en vassal-stat til EU.

Strike

13.09.2017 kl.18:59

EU prosjektet er utviklet av finanseliten, for at beslutningstakerne skal sitte lengst mulig vekk fra det de ser på som stemmekveget! At vi i det hele tatt har politikere som er for dette mafiaprosjektet, er oppsiktsvekkende! EU tilhengerne skal ihht Grunlovens §83 bli sett på som det de er femtekolonister! Paragrafen sier:

Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Denne paragrafen har politikerne endret så sent som 2014, og dette sier mye om våre EU politikere og forholdet disse har til vårt fedreland!

Per Lottrup

13.09.2017 kl.19:17

Kanskje vi skal ta en snakk med Erna Solberg som vil ha Norge inn i EU.

Per Lottrup

13.09.2017 kl.19:20

Ståle Krapyl et flott nick. Du kan saktens være tøff i dag, men i morgen når olje og gassen er verdiløs hva så?

John

13.09.2017 kl.19:22

Vi må ta en prat med groa og støre , som underskrev eøs avtalen 4 måneder før vi stemte nei til eu. Avgiftspartiet mener tydeligvis at vi er for dum til å velge selv.

Steffan

13.09.2017 kl.19:42

Hadde vært bedre for Norge å melde seg inn i EU.

Da hadde nordmenn hatt stemmerett ved EU valget og generelt sett mer av godene sammenlignet med EØS.

Lars Sletten

13.09.2017 kl.20:00

Kast både EU og Tysk maktarroganse,ut av stortinget,for godt la ordene aldri mer igjen,få mening.

Seifu

13.09.2017 kl.21:29

Jeg tror at det Fransk-Tyske(EU)styrte og post demokrati vest Europa har alvorlige utfordringer som borgeres trygghet eller terrorisme. Styret sitt endelig mål er oppløsning av Europas nasjonale stater men kampen mot denne utfordringen (terrorisme)krever sterke og vel organiserte nasjonal stater synes jeg. Samarbeid mellom sterke nasjonale stater er mer effektiv enn en overnasjonal styring (styring fra Brussel) for å sørge for eller ta vare på borgeres trygghet. I motsetning til Europa er USA fortsatt et demokrati og landets borgere velger sine president. Den endelige avgjørelsen om hvorvidt Bulgaria og Romania skal være medlemmer av Schengenområdet, vil bli tatt av styret sin hoved sjef Tyskland eller kansler Angela Merkel. Schengen er et flagskip for styret sitt grenseløst Europa. .

Seifu

13.09.2017 kl.21:35

Jeg tror at det Fransk-Tyske(EU)styrte og post demokrati vest Europa har alvorlige utfordringer som borgeres trygghet eller terrorisme. Styret sitt endelig mål er oppløsning av Europas nasjonale stater men kampen mot denne utfordringen (terrorisme)krever sterke og vel organiserte nasjonal stater synes jeg. Samarbeid mellom sterke nasjonale stater er mer effektiv enn en overnasjonal styring (styring fra Brussel) for å sørge for eller ta vare på borgeres trygghet. I motsetning til Europa er USA fortsatt et demokrati og landets borgere velger sine president. Den endelige avgjørelsen om hvorvidt Bulgaria og Romania skal være medlemmer av Schengenområdet, vil bli tatt av styret sin hoved sjef Tyskland eller kansler Angela Merkel. Schengen er et flagskip for styret sitt grenseløst Europa.

Anuleivur

13.09.2017 kl.22:17

Det er tragikomisk å høre på dette hakket i plata om at Norge må inn i EU, fordi Da nemlig, kan det Norske folk få sin stemme hørt av EU eliten. Dette er en direkte Løgn! Det Norske folk får ikke stemme over noe som helst om vi går inn i EU. Vi får EN representant som skal "ivareta" det Norske folks interesser. Vår hverdag vil da uansett bli detaljstyrt av EU byråkrater vi ikke aner hvem er. . .

Svein Langbein

13.09.2017 kl.23:20

EU prosjektet, der man skulle handle, være venner og samarbeide var bra, men det har utviklet seg til en politisk union der makten flyttes lenger og lenger vekk fra de respektives land's innbyggere og til en "elite" bestående av maktmennesker. Jo mer nasjonalstatene ødelegges, jo større sannsynlighet er det for at velferden avvikles. Synd at innbyggerne ikke får stemme på dette prosjektet.

Sebastian

13.09.2017 kl.23:37

Hvordan kan noen i 2017 påstå at EU er et demokrati? Ikke en gang Norge er et demokrati hvor to nei til EU blir ignorert, salg av arvesølvet, kommunesammenslåing, politireform, nedleggelse av nærskoler og sykehus. Mot folkets vilje. Det finnes en rekke svørt viktige eksempler på at Norge ikke er et demokrati.

Skal du ha demokrati og folkestyre så er Sveits det siste landet å besøke, men Sveits er verdens finanshjerte så der MÅ det være ro. Selv Hitler gikk rundt...

Men om noen kunne forklare hva som er demokratisk med EU så er jeg lydhør. Suprise me, Pål eller andre...

Skeptisk

14.09.2017 kl.07:16

Grunnlovens §83 paragraf sier:

"Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år."

Er du villig til å sone fra minimum 8 år og oppover sammen med forræderne Gro Harlem Brundtland og Judas Gahr Støre, Paal Frisvold?

Tenk deg godt om.

Norge stemte MOT EU TO (2) ganger!!!

Staleg

14.09.2017 kl.08:21

I en tid med synkende oppslutning fra befolkningen i mange Europeiske land og en ytre grense som EU helt åpenbart ikke klarer å forsvare, krever EU kommisjonen stadig mer suverenitetsovergivelse fra medlemslandene.

Og Tyrkia kan le hele veien til banken uansett hva EU's leder sier, for EU har gjennom Angela Merkels utrolige overgivelse av Europeisk suverenitet til Tyrkia i flyktningspørsmålet satt EU i sjakk matt ovenfor Erdrogan.

I tillegg pålegger nå EU kommisjonen sine medlemsland å oppheve de tvingende nødvendige grensekontrollene som ble innført som en følge av at kommisjonen ikke innfridde sine løfter om å holde kontroll med EU's ytre grense.

EU trenger ingen egentlige fiender for å bli ødelagt. De klarer det helt fint på egenhånd.

EU's ledere har som Farange sa virkelig ikke skjønt noen verdens ting etter Brexit.

Skriv en ny kommentar