hits

Energiunionen

I dag står et nytt og banebrytende europeisk samarbeid om energisikkerhet, klima og konkurransedyktighet på trappene. Konflikten med Russland har endret den geopolitiske situasjonen i Europa og fre...

Det norske Europatoppmøtet!

I morgen kommer alle EUs statsleder til Brussel for å stake ut Europas kurs de neste fem årene. Parlamentsvalget har formidlet folkets stemme: EU må gjenvinne folkets tillit ved å vise handlekraft,...

Europas sjokkvalg

I dag våknet Europa opp til et nytt parlament hvor høyrepopulistene har gjort et stor-innrykk. Hva betyr det for EU, Europa og Norge? Betydning for EU Med over tjuefem prosent oppslutning i Frank...

EU-skeptikere kan styrke EU!

Europas EU-skeptikere, særlig fra ytre høyre, blir etter alt å dømme den store seierherren i helgens valg på Europaparlamentet. Med et sted mellom 25 og kanskje opp til 30 prosent av representanten...

Har Europaparlamentet makt?

I morgen stemmer briter og nederlendere på Europaparlamentet som første av 28 land. De aller fleste andre stemmer søndag. Ett av hovedbudskapene i valgkampen har vært å forklare velgerne hvilen rol...

EU-valg: Europaparlamentet!

Den 25. mai går innbyggerne i de 28 EU-landene til valg på verdens største demokratiske folgtevalgte lovforsamling: Europaparlamentet. Over 750 medlemmer fra ytterste høyre til ytterste venstre sk...

EU-USA: Et 1989-øyeblikk

I dag, som i 1989, er EU-landene er i ferd med å dra fra oss. Klarer vi å henge med denne gangen? I 1984 møttes statsoverhoder fra tolv EF-land og seks EFTA-lande i Luxembourg for diskutere et hel...

All you need is gas!

- var President Barak Obamas hovedbudskap under toppmøtet mellom EU og USA i Brussel i dag. Salg av amerikansk naturgass til Europa vil straffe Russland hardt økonomisk, øke handelen mellom USA og ...

Europastudier til besvær

?Det er ikke mange andre områder av norsk demokrati i moderne tid der så mange har visst så lite om så mye som i europapolitikken.? (NOU 2012:2) På fjorårets siste søndag hadde NRKs populære radio...

Europaparlamentets hevn!

Onsdagens avstemning i Europaparlamentet sendte et sterkt og viktig signal til Kommisjonen og EUs medlemsland: Vi gir oss ikke uten kamp! Det var knyttet stor spenning til gårsdagens votering i Eu...

Europaparlamentets maratonuke

EU-samarbeidet fungerer ved at Europakommisjonen legger frem forslag til ny politikk og regelvker, for eksempel i form av direktiver. Disse blir behandlet og vedtatt i Europaparlamentet og i EUs mi...

EU-samarbeidets lobbyregister

I EU er et eget regelverk for å drive lobbyvirksomhet nedfelt i 'Transparency Register.'(http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=en) Alle aktører, dvs bedrifter, organisasj...

Jeg er fra Lampedusa

Av de fem hundrede båtflyktningene som satte kurs for Europas utpost mot Afrika, den italienske øya Lampedusa, ble bare rundt 150 reddet. 'Vi har ikke plass til verken levende eller døde' sier den ...

Borten Moes uvirkelige verden

I Aftenposten onsdag 3. april utbroderer olje- og energiminister Ola Borten Moe sin manglende forståelse på hvordan internasjonalt samarbeid fungerer i dag. Hans fornektelse av EUs rolle i Arktis o...

Connie go home!

I dag kommer EUs klimakommissær Connie Hedegaard til Oslo. Jeg lurer på hvorfor hun tar seg tid til det. For det er det ingen verdens grunn til. I stedet bør hun besøke kollegaer i Grenada, Fiji og...